Kontakt

GORNER Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
 
NIP: 946 26 75 369
REGON: 362757375
KRS: 0000704191 Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kapitał zakładowy 100000,00 PLN
 
tel. (+48) 81 820 07 88
fax. (+48) 81 820 07 66
e-mail: biuro@gorner.pl