Aktualności

Ciecze do obróbki plastycznej metali - oleje do walcowania

07-04-2019

OLEJE DO WALCOWANIA

W procesach walcowania następuje deformacja plastyczna metali: zmiana kształtu oraz zmiana struktury materiału, wpływająca no polepszenie własności mechanicznych. Rodzaj stosowanego środka smarowego wynika z uwarunkowań technologicznych poszczególnych procesów.
W procesie walcowania, pomiędzy powierzchnią obracających się walców, a walcowanym materiałem występuje zjawisko tarcia, którego wielkość uzależniona jest od takich czynników, jak: jakość powierzchni walców i taśmy, szybkość walcowania, rodzaj materiału smarowego. Walcowanie może być prowadzone:

  • na gorąco - dla wytworzenia blach o dużej grubości,
  • na zimno - dla przetworzenia blach walcowanych na gorąco na blachy o małej grubości.

Do walcowania blach na gorąco stosowane są oleje o niskiej prężności par oraz małej tendencji do koksowania.
Do walcowania blach na zimno, z uwagi na konieczność odprowadzania dużych ilości ciepło powstających w kotlinie walcowniczej, stosowane są emulsje oleju w wodzie. Walcowanie blach na zimno prowadzone jest:

  • przy stosowaniu smarowania przelotowego z zastosowaniem emulsji tłuszczów w wodzie. Tłuszcze, a szczególnie szeroko stosowany olej palmowy, charakteryzują się doskonałymi własnościami smarnymi. Z uwagi na destrukcję chemiczną, której tłuszcze ulegają w warunkach panujących w kotlinie walcowniczej, ich emulsje wodne nie są ponownie zawracane do procesu.
  • przy stosowaniu smarowania obiegowego z zastosowaniem emulsji olejów naftowych w wodzie. Smarowanie obiegowe z uwagi na jego zalety, szczególnie często stosowane jest w procesie walcowania blach na zimno.

Oleje emulgujące, stosowane w tym procesie, stanowią złożoną kompozycję zawierającą kilka do kilkunastu składników. Jednym z podstawowych komponentów są oleje naftowe, a w olejach nowszej generacji, syntetyczne oleje estrowe. Dla nadania olejom walcowniczym zdolności tworzenia emulsji z wodą wprowadza się w ich skład emulgatory. Dla uzyskania wymaganego poziomu własności smarnych stosowane są dodatki smarnościowe (EP). Stanowią one najczęściej organiczne związki siarki i fosforu. Powstające w procesie walcowania duże ilości ciepła powodują, mimo intensywnego chłodzenia, wysoki wzrost temperatury walcowanej blachy - powoduje to utlenienie i polimeryzację oleju walcowniczego do trudno usuwalnych produktów, W celu zapobieżenia tym, niepożądanym, zjawiskom wprowadza się w skład oleju inhibitory utlenienia, najczęściej typu fenolowego. Zasady sporządzania i użytkowania emulsji walcowniczej są takie jak dla emulsji do obróbki skrawaniem.

 

W przypadku zapytań dotyczących cieczy do walcowania prosimy o kontakt  z  Działem Obsługi Klienta tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.