Aktualności

Dodatki uszlachetniające do olejów przemysłowych.

07-12-2019

Współczesne oleje smarowe stanowią kompozycje oleju bazowego z dobranymi pakietami dodatków uszlachetniających. W taki sposób uzyskać można pożądane właściwości eksploatacyjne produktu finalnego. W zależności od doboru składu pakietu dodatków uszlachetniających uzyskać można różny stopień modyfikacji właściwości oleju wyjściowego. Również eksploatacyjne dodatki uszlachetniające w znaczącym stopniu mogą wpływać na właściwości smarne olejów. W oparciu o wyniki przeprowadzonych pomiarów w szczególności można stwierdzić, iż zastosowanie pakietów dodatków uszlachetniających do olejów przemysłowych pozwala na zwiększenie trwałości warstwy granicznej oleju smarującego na elementach testowych. Ślady zużycia zmierzone po testach były mniejsze nawet o kilkanaście procent w porównaniu z czystym olejem bazowym.

Przykładowe dodatki w olejach przemysłowych:

Dodatki smarne – podwyższają możliwość smarne przy wysokich skokach obciążeń mechanicznych (tzw. dodatki EP) na ekstremalne naciski i ciśnienia. Tego typu dodatki wytwarzają na smarowanej powierzchni mikrowarstwę, która zabezpiecza przed chwilowym przerwaniem warstwy oleju. Mogą to być dodatki w postaci rozpuszczonej, jak i w formie zawiesiny, np. modyfikatory tarcia (grafit, dwusiarczek molibdenu, miedź).

Dodatki depresujące – obniżają temperaturę płynięcia oleju, przez co ułatwiają aplikację. Nie dopuszczają do łączenia cząstek wytrąconej parafiny w oleju i ograniczenia płynności, a w efekcie do krzepnięcia oleju. Niektóre zmniejszają również zależność lepkości od temperatury.

Dodatki przeciwutleniające – zmniejszają wpływ warunków eksploatacji na proces utleniania. Są to inhibitory utleniania nisko- i wysokotemperaturowe, hamujące proces utleniania oleju przez powietrze podczas przepływu oleju w układzie. Dodatki antyutleniające spowalniają reakcję z tlenem, głównie poprzez reakcję z półproduktami utlenienia, hamując ten proces. Jedne działają w niższych temperaturach, inne natomiast w wyższych.

Dodatki przeciwkorozyjne – niwelują wpływ niektórych metali jako aktywatorów utleniania – pasywują je, przez co zabezpieczają olej i powierzchnie przed korozją. Inne z kolei neutralizują produkty utleniania. Pod względem oddziaływania korozyjnego są z jednej strony dodatkami przeciwkorozyjnymi, a z drugiej również przeciwutleniającymi (wielofunkcyjność dodatków, np. ditiofosforan cynku), zamykając łańcuch półproduktów utleniania przed postępem reakcji.

Dodatki zmniejszające zależność lepkości od temperatury – wiskozatory, zbudowane z cząstek polimerów, które pod wpływem temperatury rozwijają swoja strukturę, powodując zwiększenie lepkości oleju pod wpływem działania temperatury. Często również działają depresująco. Takie dodatki powodują zmniejszenie zużycia energii przy włączaniu układów – lepkość oleju jest mniejsza niż klasycznej cieczy, a przy pełnym obciążeniu dodatki zwiększają lepkość i olej wytwarza lepszą, stabilną warstwę.

Dodatki przeciwpienne – zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy olej–powietrze, powodując zmniejszenie ilości wytwarzanej piany z oleju i obniżając jej trwałość. Powodują również szybsze uwalnianie powietrza z objętości oleju, przez co skracają czas wydzielania i przebywania powietrza w oleju, zmniejszając zagrożenie procesem utleniania.

Dodatki dyspergujące – zapewniają mieszalność oleju z wodą, poprawiają zmywanie zabrudzeń przez olej i umożliwią ich transport do filtra oleju w układzie – dla olejów, gdzie w eksploatacji zagrożenie zanieczyszczenia wodą jest częste lub powstaje dużo osadów i zanieczyszczeń zewnętrznych, olej wytwarza trwałą emulsję z wodą do stężenia 5%.

Dodatki deemulgujące – zapewniają ograniczoną mieszalność oleju z wodą – dla olejów, gdzie zagrożenie zanieczyszczenia wodą w trakcie eksploatacji jest sporadyczne, olej wytwarza trwałą emulsję z wodą – do stężenia 2%. Przy wyższym stężeniu olej wydziela wodę.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad na temat dodatków uszlachetniających do olejów przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.