Aktualności

Gliceryna jako środek smarny w przemyśle spożywczym

17-08-2020

Gliceryna (glicerol) jest prostym związkiem organicznym – trójwodorotlenowym alkoholem. Ma postać przezroczystej, gęstej i tłustej w dotyku cieczy. Jest silnie higroskopijna. Gliceryna jest rozpuszczalna w wodzie i etanolu bez ograniczeń, sama bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcze. Gęstość w temperaturze 20°C wynosi 1,26 [g/cm³]. Istotną własnością gliceryny jest obniżanie temperatury zamarzania jej roztworów.  Temperatura zapłonu gliceryny wynosi 195-199°C, natomiast temperatura samozapłonu 370°C. Substancja w myśl dyrektywy 1999/45/EEG nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna na podstawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) a także wg klasyfikacji GHS (Global Harmonized System).

Źródła gliceryny

Źródłem gliceryny są tłuszcze roślinne i zwierzęce. Tłuszcze te ulegają hydrolizie do gliceryny i mydła. Największą ilość gliceryny dostarcza produkcja biopaliw. Jako produkt uboczny z każdej tony paliwa powstaje ok. 100 kg tej substancji. Największe ilości absorbują przemysł kosmetyczny i przemysł farmaceutyczny, co stanowi jedynie niewielką część całkowitej produkcji tego odpadu. W związku z powyższym istnieje potrzeba znalezienia dodatkowych obszarów, gdzie można by go wykorzystać.

Wykorzystanie gliceryny w przemyśle

Gliceryna, ze względu na swoje właściwości, jest używana głównie w przemyśle kosmetycznym i przemyśle farmaceutycznym jako nawilżacz, środek zmiękczający, rozpuszczalnik, składnik kremów, pomadek, maści, płynów do płukania ust, mydeł i wielu innych. Stanowi to ok. 28% udziału rynkowego w wykorzystaniu tej substancji. Udział przemysłu spożywczego to ok. 12%, chemicznego 10%, tytoniowego ok. 4%. Gliceryna jest używana także do produkcji emulgatorów, plastyfikatorów, farb, lakierów oraz materiałów wybuchowych. W przemyśle samochodowym wykorzystuje się ją jako składnik płynów hamulcowych i chłodniczych. Znane są także aplikacje jako dodatki antystatyczne, smarne oraz jako środek do wypełnienia manometrów. Znajduje ona wiele zastosowań w przemyśle cukierniczym. Przemysł tytoniowy używa gliceryny do spryskiwania liści tytoniu celem zapobiegania ich kruszeniu a także do filtrów papierosów. Na większą skalę wykorzystywana jest jako dodatek paliwowy w przemyśle energetycznym, przy produkcji biomasy. Używana jest także do produkcji wodoru w procesie fermentacji glicerolu. Znane są przypadki jej użycia jako środka smarnego. Wymienione powyżej formy zastosowania nie stanowią wszystkich możliwych i pomimo ich mnogości, wciąż istnieje nadwyżka produkcyjna. Opisane wyżej właściwości gliceryny, przytoczone przykłady jej stosowania, a zwłaszcza ograniczenia dotyczące zastosowania klasycznych środków smarnych w przetwórstwie środków spożywczych przekonuje do wykorzystania gliceryny jako środka smarnego w przemyśle spożywczym.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania gliceryny w przemyśle spożywczym. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.