Aktualności

Jakie dodatki funkcyjne stosujemy w przemysłowych środkach smarowych?

26-04-2020

Dodatki funkcyjne stosowane w przemysłowych środkach smarowych to związki chemiczne, które po wprowadzeniu do oleju lub smaru podlegają określonym reakcjom chemicznym, poprzez taką ingerencję następuje poprawa właściwości oleju bazowego, nadanie mu właściwości zupełnie nowych, bądź też ustabilizowanie określonych parametrów w czasie użytkowania środka smarnego.

Przykładowe dodatki w przemysłowych środkach smarowych:

Dodatki smarne – podwyższają możliwość smarne przy wysokich skokach obciążeń mechanicznych (tzw. dodatki EP) na ekstremalne naciski i ciśnienia. Mogą to być dodatki w postaci rozpuszczonej, jak i w formie zawiesiny, np. modyfikatory tarcia (grafit, dwusiarczek molibdenu, Cu).

Dodatki przeciwutleniające – zmniejszają wpływ warunków eksploatacji na proces utleniania. Są to inhibitory utleniania nisko- i wysokotemperaturowe, hamujące proces utleniania oleju przez powietrze podczas przepływu oleju w układzie. Dodatki antyutleniające spowalniają reakcję z tlenem, głównie poprzez reakcję z półproduktami utlenienia, hamuje ten proces.

Dodatki przeciwkorozyjne – niwelują wpływ niektórych metali jako aktywatorów utleniania – pasywując metal, przez co zabezpieczają olej i powierzchnie przed korozją. Inne z kolei neutralizują produkty utleniania.

Inhibitory korozji - zapobiegają dwóm rodzajom korozji. Korozji metali żelaznych polegającej na utlenianiu się metali, zjawisko to zachodzi szybciej przy obecności par wodnych. Drugim rodzajem korozji jest korozja chemiczna różnych metali, także kolorowych (mosiądz, aluminium)

Modyfikatory lepkości - do których należą m.in. depresatory i wiskozatory. Są to polimery, które wraz ze zmieniającą się temperaturą stabilizują olej pod względem lepkości i parametrów pracy.

Depresatory - dodatki mające na celu zmniejszenie temperatury krystalizacji oleju przez co obniżają temperaturę pompowalności oleju i zmniejszają czas jaki upływa od uruchomienia silnika do rozpoczęcia prawidłowego smarowania wszystkich części silnika. Dodatki te uaktywniają się w niskich temperaturach

Wiskozatory - przeciwieństwo depresatorów. Dodatki te uaktywniają się w wysokich temperaturach i mają na celu powstrzymanie zmniejszania się lepkości oleju wraz ze wzrostem temperatury.

Dodatki przeciwpienne – zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy olej–powietrze, powodując zmniejszenie ilości wytwarzanej piany z oleju i obniżając jej trwałość. Powodują również szybsze uwalnianie powietrza z objętości oleju, przez co skracają czas wydzielania i przebywania powietrza w oleju, zmniejszając zagrożenie procesem utleniania.

Dodatki deemulgujące – zapewniają ograniczoną mieszalność oleju z wodą – dla olejów, gdzie zagrożenie zanieczyszczenia wodą w trakcie eksploatacji jest sporadyczne, olej wytwarza trwałą emulsję z wodą – do stężenia 2%. Przy wyższym stężeniu olej wydziela wodę.

Dodatki dyspergujące – zapewniają mieszalność oleju z wodą, poprawiają zmywanie zabrudzeń przez olej i umożliwią ich transport do filtra oleju w układzie – dla olejów, gdzie w eksploatacji zagrożenie zanieczyszczenia wodą jest częste lub powstaje dużo osadów i zanieczyszczeń zewnętrznych, olej wytwarza trwałą emulsję z wodą do stężenia 5%.

Barwniki - dodatki stosowane wyłącznie w celu odróżnienia produktów. Ich obecność i ilość nie ma związku z warunkami pracy oleju. Do barwienia olejów stosuje się tzw. barwniki tłuszczowe, które łatwo rozpuszczają się w olejach, pozostając nierozpuszczalnymi w wodzie.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania dodatków funkcyjnych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.