Aktualności

Jakie wymagania w procesie hartowania spełniają oleje do obróbki cieplnej?

11-07-2019

Przez obróbkę cieplną rozumie się zabiegi cieplne, cieplno-mechaniczne, cieplno-magnetyczne, w wyniku których zmienia się własności mechaniczne, fizyczne lub chemiczne metali i ich stopów, głównie poprzez wywołanie zmian strukturalnych, będących funkcją temperatury i czasu. 

Jednym z zabiegów cieplnych, zmierzających do wywołania pożądanych zmian w strukturze metalu, jest hartowanie, które polega na ogrzaniu metalu, a następnie jego ochłodzeniu.  

W procesie chłodzenia zachodzą przemiany strukturalne metalu, od których zależy cały szereg własności użytkowych hartowanych detali, takich jak: twardość, stabilność wymiarowa, wkład pracy na operacje wykończeniowe. W związku z powyższym, olejom do hartowania stawia się szereg wymagań, od których spełnienia zależą uzyskiwane efekty hartowania. Wymagania te dotyczą głównie: 

  • zdolność chłodzenia w funkcji temperatury, 

  • braku deformacji kształtowo-wymiarowych detali, 

  • stanu powierzchni hartowanych detali, 

  • trwałości eksploatacyjnej, wynikającej z odporności oleju na procesy starzeniowe, 

  • łatwej zmywalności z powierzchni detali po hartowaniu. 

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań zależy od składu oleju i warunków pracy. 

W zależności od temperatury procesu hartowania stosuje się nisko - i wysoko - temperaturowe  oleje  szybkochłodzące. Oleje te muszą posiadać dobre własności chłodzące oraz charakteryzować się wysoką odpornością termooksydacyjną. 

Oleje do hartowania są najczęściej komponowane z lekkich i ciężkich olejów naftowych. Dla zapewnienia efektywności chłodzenia oraz odporności na starzenie, w skład oleju wprowadzane są dodatki przyspieszające chłodzenie oraz przeciwdziałające osadzaniu się osadów na powierzchniach hartowanych detali. 

Ważnym kryterium, wyznaczającym maksymalną temperaturę pracy oleju do hartowania, jest jego temperatura zapłonu. Powinna ona być co najmniej o 40°C wyższa od temperatury pracy oleju. 

Temperatura krzepnięcia oleju ma tylko wówczas znaczenie, jeśli olej w czasie eksploatacji jest chłodzony do niskich temperatur. Oleje do hartowania nie powinny zawierać wody, ewentualnie zawartość jej w oleju nie powinna przekraczać 0,1% (m/m). Obecność wody w oleju może być powodem nierównomiernego chłodzenia, powstania plam i rys, a ponadto powoduje pienienie, które może być przyczyną zapalania oleju. 

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru cieczy hartowniczych prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl 

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. 

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.