Aktualności

Klasyfikacja lepkościowa olejów przemysłowych

02-05-2019

Oleje przemysłowe stosowane są w maszynach i urządzeniach mechanicznych jako ciecze smarowe do smarowania łożysk, przekładni i innych współpracujących powierzchni roboczych, jako ciecze hydrauliczne, ciecze elektroizolacyjne, nośniki ciepło i inne. Trwałość i niezawodność pracy maszyn i urządzeń zależy w dużym stopniu od jakości i prawidłowego doboru tych olejów. Stąd też, zagadnienia jakości oraz kryteriów doboru olejów odgrywają dużą rolę w technice smarowniczej.

Oleje przemysłowe stanowią złożone układy, zawierające kompozycję olejów podstawowych o odpowiednio dobranych charakterystykach oraz dodatków uszlachetniających. Jako oleje podstawowe powszechnie stosowane są oleje wytwarzane z frakcji próżniowych ropy naftowej, poddanych rafinacji selektywnej, odparafinowaniu rozpuszczalnikowemu i hydrorafinacji. Stosowane są również oleje z procesu hydrokrakingu i hydroizomeryzacji, charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem lepkości oraz oleje syntetyczne polialfaolefinowe, estrowe, poliglikolowe. W niektórych, specyficznych, warunkach pracy maszyn mogą być stosowane oleje bez dodatków. W większości jednak, warunki eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych wymagają stosowania olejów z dodatkami uszlachetniającymi. Do najczęściej stosowanych w olejach przemysłowych dodatków należą:

  • dodatki lepkościowe, umożliwiające podwyższenie wskaźnika lepkości i podwyższenie lepkości,
  •  depresatory, wykazujące zdolność obniżania temperatury płynięcia olejów,
  • inhibitory utlenienia, podwyższające odporność termooksydacyjną  oleju, umożliwiające wydatne wydłużenie czasu eksploatacji,
  • inhibitory korozji, podwyższające zdolność oleju do ochrony metali przed korozją,
  • dodatki smarnościowe, podwyższające własności przeciwzużyciowe olejów oraz zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych,
  • dodatki przeciwpienne,
  • deemulgatory.

Dla spełnienia wymogów eksploatacji maszyn i urządzeń stosowane są wyspecjalizowane grupy olejów: hydraulicznych, przekładniowych, sprężarkowych, turbinowych, maszynowych i innych. Podział olejów, według dominujących zastosowań, przedstawia klasyfikacja wg ISO 6743.

Symbol grupy

Podstawowe zastosowanie

A

Układy smarowania przelotowego

B

Ochrona form przed korozją

C

Przekładnie

D

Sprężarki powietrza do maszyn chłodniczych i pomp próżniowych

E

Silniki wewnętrznego spalania

F

Wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące

G

Prowadnice ślizgowe

H

Układy hydrauliczne

M

Obróbka metali

N

Izolacja elektryczna

P

Narzędzia pneumatyczne

Q

Przenoszenie ciepła

R

Czasowa ochrona przed korozją

T

Turbiny

U

Obróbka cieplna

X

Urządzenia wymagające zastosowania smarów

Y

Inne zastosowania

Z

Cylindry parowe

 

Dla zapewnienia optymalnych warunków pracy maszyn i urządzeń konieczne jest stosowanie olejów o ściśle dobranej lepkości. Z tego względu, istotne jest dostarczenie użytkownikom asortymentu olejów określonego typu, w wielu zróżnicowanych przedziałach lepkości.

Podział olejów przemysłowych na klasy lepkości przedstawia klasyfikacja wg ISO 3448 oraz inne stosowane klasyfikacje lepkościowe.

Klasy ISO VG

wg ISO 3448

Przedział lepkości w temp. 40⁰, mm²/s, wg ISO 3448

Klasy lepkościowe olejów przekładniowych wg AGMA Regular/EP

Klasy lepkościowe SAE J 306 olejów przekładniowych

Klasy lepkościowe SAE J 300 olejów silnikowych

Klasa lepkościowa SAE typowych olejów bazowych

1

2

3

4

5

6

2

1,98 … 2,42

 

 

 

Lekkie destylaty naftowe

3

2,88 … 3,52

 

 

 

5

4,14 … 5,06

 

 

 

7

6,12 … 7,48

 

 

 

10

9,00 … 11,00

 

 

 

15

13,5 … 16,5

 

 

 

Ciężki olej opałowy

22

19,8 … 24,2

 

 

0W/5W

100 SAE

32

28,8 … 35,2

 

 

10W

150 SAE

46

41,4 … 50,6

1

75W

20W

200 SAE

68

61,2 … 74,8

2/2EP

 

20

300 SAE

100

90 … 110

3/3EP

 

30

450 SAE

150

135 … 165

4/4EP

80W/90

40

 600 SAE

220

198 … 242

5/5EP

90

50

 

320

288 … 352

6/6EP

 

60

 

460

414 … 506

7Comp/7EP

85W/140

 

150 Bright Stock

680

612 … 748

8Comp/8EP

 

 

175 Bright Stock

1000

900 … 1100

8Acomp/8AEP

 

 

190 Bright Stock

1500

1350 … 1650

 

250

 

 

 

W przypadku zapytań dotyczących klasyfikacji lepkościowej olejów przemysłowych prosimy o kontakt  z  Działem Obsługi Klienta tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.