Aktualności

Najpopularniejszym rozpuszczalnikiem jest...?

14-07-2020

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki to substancje często mylone. Te określenia często są stosowane zamiennie. Okazuje się, że niekoniecznie poprawnie! Często faktycznie to, czy użyjemy rozpuszczalnika, czy dedykowanego rozcieńczalnika nie będzie miało większego znaczenia. Są jednak sytuacje, w których powinniśmy dokonać świadomego i przemyślanego wyboru, gdyż zastosowana substancja ma ogromny wpływ na jakość wyrobu gotowego.

Rozpuszczalnik  - substancja tworząca jednorodny układ (roztwór) z substancjami w niej rozpuszczonymi. W przypadku jednorodnej mieszaniny dwóch cieczy, jest to składnik roztworu, który znajduje się w nadmiarze. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem jest woda, niestety nie zawsze okazuje się ona trafnym wyborem. Większość rozpuszczalników to ciecze będące związkami chemicznymi o małej lepkości i stosunkowo niskiej temperaturze wrzenia. Fakt, iż charakteryzują się one małą lepkością sprawia, że mogą dość łatwo penetrować rozpuszczaną substancję tworząc spójną konsystencję produktu wynikowego. Niska temperatura wrzenia też nie jest tu bez znaczenia gdyż umożliwia oddestylowanie roztworu i odparowanie rozpuszczalnika.

Rozcieńczalnik - związek chemiczny powstający w wyniku zmieszania z sobą różnych rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy. W przeciwieństwie do czystych rozpuszczalników rozcieńczalniki wykorzystuje się przede wszystkim do rozcieńczania wyrobów lakierowanych i nadawania im odpowiedniej lepkości, rzadziej do usuwania farb i lakierów oraz tłustych plam po smarach i olejach.

Podział rozpuszczalników wg budowy chemicznej:

Klasa

Grupa

Przykład

Nazwa

Wzór sumaryczny

Węglowodory

n-parafiny

n-heptan

C₇H₁₆

i-parafiny

2-metyloheksan

C₇H₁₆

Olefiny

2-penten

C₅H₁₀

alkiny

2-pentyn

C₅H₈

nafteny

cykloheksan

C₆H₁₂

aromatyczne

toluen

C₇H₈

terpeny

p-cymen

C₇H₈

inne

mieszaniny węglowodorów

C₁₀H₁₆

Zawierające tlen

alkohole

etanol

C₂H₆O

ketony

aceton

C₃H₇O

estry

octan etylu

C₄H₈O

etery

eter dietylowy

C₄H₁₀O

glikole

glikol etylenowy

C₂H₆O₂

kwasy organiczne

kwas octowy

C₂H₄O₂

fenole

fenol

C₆H₆O₂

inne

rozpuszczalniki roślinne

tłuszcze (glicerydy)

Inne związki

aminy alifatyczne

dietyloamina

C₄H₁₁NH

aminy aromatyczne

anilina

C₆H₇NH₂

aminy cykliczne

pirydyna

C₅H₅N

nitrozwiązki

nitrometan

CH₃O₂N

chlorowco-pochodne

trichlorometan

CHCl₃

związki siarki

tiofen

C₄H₄S

Inne

 

woda

H₂O

 

ditlenek węgla

CO₂

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników w zastosowaniach przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.