Aktualności

Oczyszczanie płynów glikolowych do układów grzewczych, chłodzenia i klimatyzacji

06-03-2019

Przed podjęciem decyzji o wymianie płynu należy rozważyć możliwość wykonania oczyszczania płynu znajdującego się w instalacji, dzięki czemu można uniknąć wysokich kosztów:

- zakupu nowego płynu,

- transportu płynu nowego i starego,

- utylizacji przepracowanego płynu.

 

Oczyszczanie płynu jest możliwe i celowe ekonomicznie, gdy jego temperatura krystalizacji jest poniżej -15°C. Proces oczyszczania płynu polega na usunięciu z niego (na drodze mechanicznej) zawiesiny i przypadkowych większych zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, stałe produkty korozji, drobiny metali i tworzyw sztucznych) oraz na drodze chemicznej jonów żelaza, zanieczyszczeń organicznych i życia biologicznego.

Po zakończeniu oczyszczania płynu jest on poddawany ponownym badaniom analitycznym w celu określenia:

- temperatury krystalizacji płynu,

- odczynu pH,

- twardości,

- koncentracji jonów Fe,

- korozyjności,

- życia biologicznego.

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oczyszczonego płynu dodawany jest:

- glikol celem uzyskania żądanej temperatury krystalizacji,

- dodatki antykorozyjne,

- biocydy,

- związki chemiczne stanowiące rezerwę alkaliczną.

Tak oczyszczony i zregenerowany płyn nie różni się swoimi parametrami od płynu nowego, a jego okres przydatności do eksploatacji zostaje wydłużony o kolejne 5 lat.

 

W przypadku zapytań dotyczących oczyszczania płynów glikolowych prosimy o kontakt  z  Działem  Technicznym tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.