Aktualności

Oleje białe o czystości farmaceutycznej i medycznej.

19-07-2020

Oleje białe są to bezbarwne, oleiste ciecze, w skład których wchodzą węglowodory parafinowe i w niewielkiej tylko ilości węglowodory naftenowe. Nie zawierają składników, uznawanych za szkodliwe dla człowieka i środowiska, za które uważa się: węglowodory aromatyczne, a w szczególności benzen, olefiny, związki siarki i inne substancje barwne oraz ulegające spopieleniu. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo mała zawartość węglowodorów aromatycznych i mała lotność, stosunkowo wysoka temperatura zapłonu, brak składników toksycznych w składzie chemicznym olejów białych, gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.

Oleje białe odznaczają się wieloma specyficznymi i korzystnymi właściwościami, do których należy zaliczyć:

 • brak niekorzystnego działania na środowisko,
 • brak działania toksycznego na organizmy żywe,
 • małą reaktywność chemiczną,
 • brak zapachu i smaku,
 • mała lotność
 • wysoka temperatura zapłonu,
 • stabilność barwy pod wpływem działania promieni słonecznych i UV,

Zastosowania olejów białych:

 • produkcja opakowań polietylenowych do różnych zastosowań,
 • produkcja transporterów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do żywności,
 • produkcja papieru i kartonów przeznaczonych do pakowania żywności,
 • jako natłustka w przemyśle tekstylnym,
 • jako surowiec do produkcji kosmetyków i leków,
 • jako środek gaszący pianę w różnych procesach,
 • jako składnik środków smarnych, przeznaczonych do stosowania w przemysłach: spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.
 • znajdują zastosowanie jako rozpuszczalniki do produkcji świec zapachowych.

Mogą one z powodzeniem zastępować:

 • glikol dipropylenowy (DIP),
 • ftalan dietylu (DEP),
 • glikol dietylenowy (DEG),

Wydzieloną grupą olejów białych są oleje białe farmaceutyczne. Jest to grupa olejów, otrzymywanych przez głęboką rafinację wybranych naftowych frakcji olejowych lub oczyszczonych wodorem, o zakresie destylacji powyżej 280°C i lepkości kinematycznej odpowiedniej do zastosowań. Nie zawierają składników uznawanych za szkodliwe dla człowieka; za takie uważa się: węglowodory aromatyczne, a w szczególności benzen, olefiny, związki siarki i inne substancje barwne. Oleje białe farmaceutyczne są to bezbarwne oleiste ciecze, w skład których wchodzą węglowodory parafinowe i naftenowe. Oleje otrzymywane z ropy parafinowej odznaczają się mniejszą gęstością i wyższą temperaturą płynięcia, lepszą odpornością termiczną i termooksydacyjną oraz lepszymi właściwościami smarnymi, niż oleje otrzymywane z ropy naftenowej. Są to ciecze hydrofobowe, bez smaku i zapachu. Wykazują odporność na procesy utleniania i działanie mikroorganizmów. Nie zmieniają barwy nawet pod wpływem promieni słonecznych oraz podwyższonej temperatury. Są biologicznie nieaktywne, nie wywołują zmian chorobowych skóry, nie są kancerogenne i mutagenne. Oleje białe znajdują szerokie zastosowanie w farmacji, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle opakowaniowym oraz w wielu innych zastosowaniach, wszędzie tam gdzie istotny jest brak szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka. Oleje białe farmaceutyczne spełniają  ostre wymagania farmakopei wszystkich krajów w których są stosowane, wymagania FDA, wymagania przemysłu kosmetycznego - INCI, mają odpowiednie rejestracje oraz są kompatybilne z tradycyjnymi i syntetycznymi materiałami kosmetycznymi.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru olejów białych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.