Aktualności

Oleje emulgujące do obróbki metali skrawaniem

19-01-2019

Oleje emulgujące do obróbki skrawaniem sprzedawane są w postaci koncentratów, o stosowane w postaci dyspersji olejowo - wodnej lub roztworu, w stężeniu zależnym od rodzaju obróbki. Stosowane są przede wszystkim w obróbce skrawaniem, charakteryzującej się dużym obciążeniem cieplnym (przede wszystkim przy szlifowaniu), a ich główną funkcją jest chłodzenie.

Wadą chłodziw olejowo-wodnych jest ich podatność no rozkład mikrobiologiczny w trakcie eksploatacji (zwłaszcza latem). W skład koncentratów olejów emulgujących wchodzą oleje bazowe (mineralne, roślinne lub syntetyczne), emulgatory, inhibitory korozji, biocydy, dodatki smarnościowe typu EP, dodatki polarne (tłuszcze zwierzęce), przeciwzużyciowe (AW), stabilizujące pH, przeciwpienne i inne, w zależności od potrzeb.

W eksploatacji najczęściej stosuje się emulsje i roztwory zawierające 1 do 8% (V/V) koncentratu oleju emulgującego w wodzie o twardości pomiędzy 8 i 15⁰n. Niższa twardość wody powoduje pienienie chłodziwa, wyższa - pogarsza jego stabilność i własności przeciwkorozyjne, może tez powodować powstawanie kleistych osadów. Zbyt niskie stężenie roztworów i emulsji może powodować korozję metali, zbyt wysokie natomiast może pogorszyć jakość obróbki.

Eksploatację chłodziw olejowo - wodnych można podzielić na trzy etapy:

  • sporządzanie chłodziwa o odpowiednich własnościach eksploatacyjnych. Chłodziwo sporządza się przez wprowadzenie w zewnętrznym zbiorniku koncentratu oleju emulgującego do wody (nie odwrotnie) przy ciągłym mieszaniu, aż do uzyskania jednorodnej emulsji. Nie należy dolewać koncentratu lub wody bezpośrednio do zbiornika maszyny.
  • pielęgnacja chłodziwa podczas eksploatacji celem zachowania jego stałych właściwości użytkowych. W trakcie eksploatacji należy w stałych odstępach czasu badać chłodziwo pod kątem jego skażenia mikrobiologicznego, spadku własności przeciwkorozyjnych i pH, skłonności do pienienia i zmian stężenia. Przy pogorszeniu własności należy zastosować odpowiedni, zalecany przez producenta chłodziwa środek poprawiający. W trakcie eksploatacji chłodziwo należy utrzymywać w czystości: powinno być często filtrowane lub odwirowywane od wiórów i zanieczyszczeń metalicznych oraz od warstwy oleju na powierzchni (tzw. oleje dzikie). W razie problemów należy skontaktować się z serwisem producenta.
  • utylizacja emulsji po utracie przez nią wymaganych właściwości użytkowych. Zużytego chłodziwa pod żadnym pozorem nie wolno odprowadzać do wody lub gruntu bez utylizacji. Układ obiegu chłodziwa w urządzeniach należy oczyścić i zdezynfekować przed zalaniem świeżym chłodziwem przez zastosowanie środka myjąco-dezynfekującego.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru chłodziwa do obróbki metali prosimy o kontakt  z  Działem  Technicznym tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.