Aktualności

Oleje nieemulgujące do obróbki metali skrawaniem

03-02-2019

Oleje te, to oleje lepkości kinematycznej w temperaturze 40⁰C w przedziale 10 do 800 mm²/s. Wytwarzane są i sprzedawane w stanie gotowym do użycia. Charakteryzują się przewagą własności smarnych, zmniejszających ilość wydzielającego się w procesie obróbki ciepła oraz zapobiegających powstawaniu zjawisk adhezji i dyfuzji, prowadzących do tępienia ostrza narzędzia skrawającego i pogorszenia jakości obrabianej powierzchni. Nieemulgujące oleje przeciwdziałają procesowi zużycia adhezyjnego, poprawiają jakość obrabianej powierzchni w zakresie małych prędkości i zmniejszają zużycie ostrza narzędzia skrawającego no skutek zmniejszenia pracy tarcia. Ze względu na małe ciepło właściwe, wolno odprowadzają ciepło ze strefy skrawania. Stosowane są w przypadku obróbki przy dużych prędkościach i dużych naciskach - w obróbce metali trudno skrawalnych lub przy dużych naciskach między narzędziem a obrabianym metalem.

Uproszczona klasyfikacja cieczy obróbkowych klasy L grupy M wg ISO 6746/7:1986 i PN-90/C-96099/10

Kod literowy

Wyróżniające własności

Zakres stosowania

Uwagi

MHA

Przeciwkorozyjne

Przeznaczone do rodzajów obróbki wymagających głównie smarowania. Stosowane do następujących rodzajów obróbki: skrawaniem, ściernej, elektroerozyjnej, tłoczeniu, ciągnieniu, cięciu, wyciskaniu, walcowaniu na zimno

Ciecze obróbkowe, używane w stanie nierozcieńczonym, mogą zawierać inhibitory utleniania lub wypełniacze dla szczególnych operacji kształtowania

 

 

 

 

 

 

Dla niektórych zastosowań mogą zawierać wypełniacze

Stosowane bez rozcieńczenia

MHB

Przeciwkorozyjne oraz zmniejszające tarcie

MHC

Przeciwkorozyjne oraz poprawione własności EP, dodatki chemiczne aktywne

MHD

Przeciwkorozyjne oraz poprawione własności EP, dodatki chemiczne nieaktywne

MHE

Przeciwkorozyjne, zmniejszające tarcie oraz poprawione własności EP, dodatki chemiczne nieaktywne

MHF

Przeciwkorozyjne, zmniejszające tarcie oraz poprawione własności EP, dodatki chemiczne aktywne

MHG

Smary, pasty i woski stosowane w stanie pierwotnym lub rozcieńczane cieczą typu MHA

MHH

Mydła, proszki, stałe środki smarowe oraz ich mieszaniny

 

 

 

 

MAA

Koncentraty, tworzące z wodą mleczne emulsje o własnościach przeciwkorozyjnych

Przeznaczone do rodzajów obróbki wymagających przede wszystkim chłodzenia. Stosowane do następujących rodzajów obróbki metali: skrawaniem, ścierna, tłoczenie, kucie, ciągnienie, ciecie, wyciskanie, walcowanie na zimno i gorąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie eksploatacji emulsje te mogą stać się nieprzezroczyste

 

 

 

Dla niektórych zastosowań mogą zawierać wypełniacze

MAB

Koncentraty rodzaju MAA, mające właściwości zmniejszania tarcia

MAC

Koncentraty rodzaju MAA o podwyższonych własnościach EP

MAD

Koncentraty rodzaju MAB o podwyższonych własnościach EP

MAE

Koncentraty, tworzące z wodą mikroemulsje, o własnościach przeciwkorozyjnych

MAF

Koncentraty typu MAE mające właściwości zmniejszania tarcia i podwyższone własności EP

MAG

Koncentraty tworzące z wodą przezroczyste roztwory o własnościach przeciwkorozyjnych

MAH

Koncentraty rodzaju MAG mające właściwości zmniejszania tarcia i/lub podwyższone własności EP

MAI

Smary i pasty stosowane w postaci mieszaniny z wodą

 

Oleje nieemulgujące mogą zawierać oleje mineralne, syntetyczne (lub ich mieszaniny), inhibitory korozji i utlenienia, dodatki smarnościowe typu EP (Extreme Pressure) - związki aktywnej siarki, chloru, fosforu lub polarne dodatki smarnościowe: oleje roślinne lub zwierzęce, dodatki przeciwdziałające powstawaniu mgły olejowej i dodatki przeciwzużyciowe AW. Należy pamiętać, że oleje z polarnymi dodatkami smarnościowymi stosuje się głównie w obróbce stopów metali nieżelaznych, a także łatwo skrawalnych stali. Oleje z dodatkami EP stosuje się w obróbce stali trudniej skrawalnych, W obróbce miedzi i jej stopów nie wolno stosować olejów zawierających dodatki EP z aktywną siarką, gdyż prowadzi to do czernienia powierzchni metalu. Pielęgnacja pracujących w urządzeniach olejów nieemulgujących polega na systematycznym usuwaniu wiórów i ścieru metalicznego na drodze filtracji lub odwirowania. W toku eksploatacji należy określać lepkość kinematyczną, liczbę kwasową i temperaturę zapłonu oleju dla określenia chwili utraty przez niego własności eksploatacyjnych. W razie problemów należy porozumieć się z serwisem producenta oleju

W przypadku zapytań dotyczących doboru oleju do obróbki metali prosimy o kontakt  z  Działem  Technicznym tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.