Aktualności

OLEJE TECHNOLOGICZNE - ich podział i krótka charakterystyka

27-12-2018

Mianem olejów technologicznych określa się ciecze, stosowane bezpośrednio w procesie technologicznym wytwarzania określonych wyrobów. Oleje technologiczne można podzielić na dwie główne grupy: oleje przeznaczone do obróbki metali  i na oleje przeznaczone do wytwarzania wyrobów betonowych i ceramicznych (antyadhezyjne). Z kolei oleje przeznaczone do obróbki metali, pod kątem zastosowania do określonych rodzajów obróbki, można podzielić na trzy grupy:

  1. oleje do obróbki powierzchniowej  (stosowane  w operacjach toczenia, wiercenia, frezowania, strugania, przeciągania, gwintowania, szlifowania  i obróbki wykończającej: diamentowania, honowania, dogładzania  i obróbki erozyjnej),
  2. oleje do obróbki plastycznej (stosowane w operacjach wytłaczania, roztłaczania, obciskania, ciągnienia, przeciągania, wykrawania, gięcia, obciągania, rozpęczania i walcowania),
  3. oleje do obróbki cieplnej (stosowane w procesach hartowania).

Dalszy podział olejów technologicznych dokonywany jest pod kątem charakteru olejów (nieemulgujące - wytwarzane i sprzedawane w stanie gotowym do użycia, emulgujące i wodorozpuszczalne – sprzedawane w postaci koncentratów, a stosowane w postaci dyspersji olejowo - wodnej lub roztworu wodnego). Dodatkowo, oleje emulgujące ze względu no stopień rozproszenia oleju emulgującego w wodzie, dzielą się na grubo dyspersyjne, tworzące z wodą emulsje mleczne i na drobno dyspersyjne, tworzące z wodą półprzezroczyste lub przezroczyste mikroemulsje, W niektórych szczególnych przypadkach koncentraty są stosowane bez rozcieńczenia.

W Polsce stosuje się klasyfikację olejów technologicznych wg PN-90/C-96099/10, która jest tożsama z klasyfikacją lSO 6743/7:1986: ciecze obróbkowe zaliczają się do klasy L (Lubricants), Grupa M (Metalworking) podzielona jest na podgrupy oznaczone dodatkowo literami H lub A, oznaczającymi zakres stosowania oraz kolejnymi literami alfabetu, oznaczającymi rodzaj cieczy obróbkowej.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru oleju technologicznego prosimy o kontakt  z  Działem  Technicznym tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.