Aktualności

Podstawowe funkcje smaru w łożyskach

28-09-2019

Do smarów ogólnego przeznaczenia zaliczane są smary do łożysk oraz smary do nieuszczelnionych przekładni. Udział smarów łożyskowych w asortymencie smarów plastycznych wynosi ok. 65%. Stosowane są one do łożysk tocznych i ślizgowych, eksploatowanych w bardzo zróżnicowanych warunkach. Podstawowymi funkcjami smaru w łożysku są:

  • zapobieganie bezpośredniemu kontaktowi metalu z metalem - między bieżniami a elementami tocznymi, strefie poślizgu,
  • eliminowanie szkodliwego efektu nieregularności powierzchni,
  • zapewnienie smarowania hydrodynamicznego w miejscach kontaktu ślizgowego między koszykiem, elementami tocznymi i obrzeżami bieżni,
  • odprowadzenie ciepła wytwarzającego się podczas pracy łożyska,
  • ochrona łożyska przed korozją,
  • uszczelnianie łożyska przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń.

Z tego względu, najważniejszymi cechami określającymi własności użytkowe smarów łożyskowych są własności reologiczne w założonym zakresie temperatur, trwałość konsystencji pod działaniem sił ścinających, stabilność mechaniczna, odporność na starzenie, zdolność ochrony przed korozją, odporność na działanie wody i własności przeciwzużyciowe. Istotne, dla prawidłowej pracy łożyska, jest określenie trwałości eksploatacyjnej smaru, definiowanej jako okres, w którym smar zachowuje swoje własności użytkowe. Trwałość smaru w łożysku zależna jest od wielu wzajemnie i skomplikowanie zależnych czynników, między innymi od rodzaju i wielkości łożyska, prędkości obrotowej, temperatury pracy, wolnej przestrzeni w łożysku, rodzaju smaru i warunków otoczenia. Dokonuje się tego w oparciu o wyniki długotrwałych badań w różnych zakresach zastosowań, przy zastosowaniu praw statystyki matematycznej.

Wymagania jakościowe oraz klasyfikację smarów łożyskowych ogólnego zastosowania ujmuje norma DIN 51 825. Przyjmuje ona za podstawę klasyfikacji warunki eksploatacji smaru, tj. zakres stosowania smaru, odporność na działanie wody, zdolność do przenoszenia obciążeń, konsystencję.

W grupie smarów do przekładni wyróżnić należy smary, w których, w charakterze dodatku adhezyjnego, stosowany jest dodatek asfaltu (stosowane głównie w przekładniach zestawu kołowego pojazdów trakcyjnych) oraz smary litowe, charakteryzujące się wysokimi walorami eksploatacyjnymi i stosowane do smarowania przekładni maszyn i urządzeń o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, szczególnie motoreduktorów i elektronarzędzi.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania smarów plastycznych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.