Aktualności

Podstawowe pojęcia dotyczące olejów maszynowych

30-06-2018

Oleje maszynowe znajdują szerokie zastosowanie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz różnych powierzchni trących w maszynach i urządzeniach przemysłowych, w których nie ma konieczności stosowania specjalistycznych olejów.

W wielu przypadkach, jako oleje maszynowe są stosowane mineralne oleje bazowe w klasach lepkości wg ISO VG 2 do VG 680 zawierające dodatki przeciwutleniające i przeciwkorozyjne. Dodatkowo oleje maszynowe mogą zawierać specjalne dodatki uszlachetniające, najczęściej w następujących stężeniach:

 • przeciwkorozyjne (inhibitory korozji) 0,1÷0,5%
 • przeciwutleniające (inhibitory utleniania) 0,1÷0,5%
 • przeciwzużyciowe (AW) 1,0÷5,0%
 • przeciwzatarciowe (EP) 0,1÷0,5%
 • przeciwrdzewne 0,1÷0,5%
 • przeciwpienne 0,002÷0,005%

W niektórych przypadkach w skład olejów maszynowych mogą wchodzić

 • depresatory 0,2÷1,0%
 • wiskozatory 0,1÷1,0%

W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych systemu smarowania oleje maszynowe  stosowane są :

 • W układach smarowania przelotowego, np. przy użyciu smarownic kroplowych i innych,
 • W układach smarowania obiegowego

W układach smarowania obiegowego, dla wydłużenia czasookresu pracy olejów, często stosuje się oleje maszynowe z dodatkiem inhibitorów utleniania i korozji. Wąsko wyspecjalizowanym typem olejów maszynowych są oleje do łożysk Morgoila płynnego tarcia , stosowanych w hutnictwie w walcarkach stali. Oleje te, stosowane w klasach lepkości od VG 100 do VG 680, charakteryzują się dobra odpornością na utlenianie , małą skłonnością do tworzenia emulsji oraz szybkim separowaniem zemulgowanej wody.

W przypadku doboru oleju maszynowego do smarowania skojarzeń trących należy kierować się następującymi zasadami:

 • olej powinien być w klasie lepkościowej ISO VG, jakiej wymaga konstrukcja maszyny,
 • olej powinien spełniać wymagania jakościowe, jakie postawił konstruktor maszyny
  (urządzenia), której skojarzenia trące będą smarowane,

W razie konieczności zastąpienia dotychczas stosowanego oleju, innym, oprócz sprawdzenia zgodności klasy jakościowej i lepkościowej, należy uwzględnić:

 • możliwość pracy nowego oleju w zakresie występujących w eksploatacji wartości temperatury
 • mieszalność baz olejowych (tabela 1)
 • kompatybilność nowego oleju z materiałami uszczelnień

Tabela 1 Mieszalność różnych baz olejowych

Typ oleju

 

mineralny

syntetyczny

poliglikolowy

estrowy

silikonowy

mineralny

+

+

-

+

-

syntetyczny

+

+

-

+

-

poliglikolowy

-

-

+

-

-

estrowy

+

+

-

+

-

silikonowy

-

-

-

-

+

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru oleju maszynowego prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.