Aktualności

Podział smarów na klasy konsystencji według NLGI

27-10-2019

Klasyfikacja, a szczególnie nazewnictwo smarów plastycznych, nie są dotychczas zunifikowane i duża dowolność panująca w tym zakresie powoduje, że nie ma jednolitego systemu oznaczania smarów. Jedyną, dotychczas ogólnie przyjętą na świecie, klasyfikacją smarów plastycznych jest klasyfikacja według konsystencji, zaproponowana przez amerykański instytut smarów plastycznych NLGI. Krajowym odpowiednikiem jest norma PN-85/C-04095 (uwzględniająca nieco odmienne granice penetracji dla poszczególnych klas konsystencji).

Podział smarów na klasy konsystencji według NLGI oraz według PN - 85/C-04095 przedstawiono w tabeli:

Klasa konsystencji

Zakres penetracji po ugniataniu w temp. 25ºC wg NLGI

Zakres penetracji po ugniataniu w temp. 25ºC wg PN-85/C-04095

000

445÷475

440-480

00

440-430

395-435

0

335-385

350-390

1

310-340

305-345

2

265-295

260-300

3

220-250

215-255

4

175-205

170-210

5

130-160

125-165

6

85-115

80-120

7

40-70

-

 

Smary plastyczne można sklasyfikować na podstawie:

  • składu chemicznego, na przykład w zależności od rodzaju mydła stanowiącego zagęszczacz (smary wapniowe, sodowe, litowe, glinowe, barowe, smary z zagęszczaczem syntetycznym, na przykład poliarylomocznikowe), smary na bazie olejów syntetycznych,
  • zakresu zastosowania, na przykład smary do łożysk tocznych, ślizgowych, do lin, przekładni, wielofunkcyjne,
  • specjalnych właściwości, na przykład smary wysokotemperaturowe, niskotemperaturowe, na wysokie obciążenia,
  • dziedziny zastosowania, na przykład smary samochodowe, lotnicze, hutnicze, dla górnictwa.

Właściwości podstawowych typów smarów plastycznych wytworzonych z udziałem oleju naftowego:

Typ smaru

Temperatura kroplenia, ºC

Najwyższa temp. stosowania, ºC

Odporność na działanie wody

Odporność na starzenie

Stabilność mechaniczna

wapniowy, konwekcjonalny

85-100

60-80

bardzo dobra

słaba do średniej

średnia do dobrej

sodowy

140-170

70-100

nieodporny

średnia do dobrej

słaba do dobrej

litowy, stearyniowy

185-195

100-120

dobra

bardzo dobra

średnia

litowy 12-hydroksy-

185-200

130-150

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra 

glinowy kompleksowy

230-250

120-150

dobra

dobra

dobra

litowy, kompleksowy

220-280

120-150

dobra

dobra

dobra

bentonitowy

nietopliwy

150-200

dobra

dobra do b. dobrej

dobra

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania smarów plastycznych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.