Aktualności

Przeliczanie masy i objętości olejów smarowych i płynów specjalnych

24-02-2020

Operacje magazynowania, transportu i dystrybucji środków smarowych oraz płynów specjalnych, wymagają rozliczeń materiałowych, wykonywanych w jednostkach masy (kg, tony, itp.) lub objętości (litry, m3 itp.).

Obrót powyższych produktów często jest dokonywany w jednostkach masy podczas, gdy pomiar ilości produktu, wykonywany w jednostkach objętości. Przy masowym obrocie produktami, brak umiejętności wzajemnego przeliczania jednostek masy i objętości może być źródłem poważnych strat lub nieuzasadnionych zysków. W skrajnych przypadkach błąd pomiaru może dochodzić do 1,5 % wartości rzeczywistej.

Mierząc gęstość produktu (p)  i jego objętość (V) można obliczyć jego masę a znając gęstość (p) oraz  masę (m) można obliczyć objętość, na podstawie wzoru :

                    m = p  x  V

Większość wymagań na tego typu produkty, do pomiaru gęstości przywołują  normę EN-ISO  3675 (PN-EN ISO 3675) lub  EN-ISO  12185 (PN-EN ISO 12185). Wg tych norm jako standardowe temperatury odniesienia przyjmuje się 15 st.C  lub  20 st.C,  natomiast pomiary są dokonywane w dowolnej temperaturze. W zależności od tego w jakiej temperaturze był kalibrowany areometr, odczyty jego można przeliczyć odpowiednio na gęstość w 15 st.C lub 20 st.C.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad na temat przeliczania masy i objętości środków smarnych i płynów specjalnych . W tym celu prosimy o kontakt: tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.