Aktualności

SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO - Obowiązki Odbiorców

24-04-2017

W dniu 18.04.2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Dz.U. poz. 708 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 )

Ustawa ta wprowadza system monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych i określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Towarami wrażliwymi, objętymi ustawą, są m.in. dostarczane przez nas: oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, klasyfikowane według wskazywanych podkategorii PKWiU lub pozycji CN. Podlegają one obowiązkowi rejestracji drogowego przewozu w ramach tzw. systemu SENT (dokonywane  drogą elektroniczną)

Systemem monitorowania będą objęte przewozy towarów, które przekraczają 500 kg wagi brutto lub 500 litrów objętości (jednostkowe opakowanie większe niż 11 litrów)

Ustawa nakłada obowiązki zarówno na nadawców tego typu towarów, na ich przewoźników oraz na odbiorców, w związku z czym wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. W tym celu każda ze stron ma obowiązek  założyć konto (zarejestrować się) na Platformie PUESC, znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl.

Zasadą jest, że konto na Platformie PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo. (Pełnomocnictwo to nie musi być przedkładane w żadnym urzędzie celno-skarbowym.)

Podmiot odbierający dostawę po zakończeniu przewozu jest obowiązany do uzupełnienia zgłoszenia w systemie poprzez konto na Platformie PUESC  o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

W związku z powyższym prosimy o Państwa o wskazanie danych, na które będziemy  przekazywać numer referencyjny przesyłki, a którym będą się Państwo posługiwać przy realizowaniu obowiązków i procedur wynikających z Ustawy :

  1. Nazwę firmy
  2. Imię, nazwisko oraz nr telefonu osoby kontaktowej
  3. Adres e-mail

Dane związane z obsługą systemu SENT prosimy wysłać na nasz adres: biuro@gorner.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt: tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl


Instrukcja rejestracji:

https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5 

Zasady rejestracji:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/07-04-2017-zasady-rejestracji-na-platformie-puesc-dla-potrzeb-dokonywania-zgloszen-do-rejestru-sent-usluga-e-przewoz-?redirect=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fweb%2Fpuesc%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sTKULw2pqoA0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia: 801 055 055