Aktualności

Zalecenia dotyczące pobierania próbek olejów do badań z urządzeń i maszyn przemysłowych.

02-02-2020

Pobieranie próbek do badań jest istotnym elementem systemu analizy chemicznej olejów smarowych. Niewłaściwie pobrana próbka może być przyczyną błędnych wyników i błędnej interpretacji stanu maszyny.

1. Próbka powinna być reprezentatywna – odzwierciedlać średnie własności oleju,

2. Wybór odpowiedniego miejsca pobierania próbek – miejsce reprezentatywne dla całego układu (nie z dna zbiornika lub innego miejsca zastojów gdzie gromadzą się osady),

3.  Gdy próbka jest pobierana ze zbiornika to powinna być to średnia próbek pobranych na wys. 20 cm od dna do 20 cm do powierzchni oleju,

4.  Kolejne próbki należy zawsze pobierać z tego samego punktu i w tych samych warunkach pracy maszyny,

5.  Pobierając próbkę przez specjalny króciec należy zadbać o jego czystość a przed pobraniem próbki zlać porcję oleju aby z przewodów spłynęły zebrane tam zanieczyszczenia i olej,

6.  Pompki oraz węże stosowane do pobierania próbek muszą być czyste, suche, nie mogą zawierać innych produktów,

 7. Próbki należy pobierać z układu podczas pracy maszyny lub bezpośrednio po jej zatrzymaniu (max. 15 min.) zawsze przed filtrem,

8. Próbki pobierać do właściwych suchych i czystych pojemników dostarczonych przez nasze laboratorium ze szczelnym zamknięciem ( min. 250 ml ).

Pobrana próbka powinna być dokładnie opisana.

Opis powinien zawierać co najmniej:

  • datę pobrania
  • nazwę produktu
  • czas pracy w maszynie (datę zalania do układu)
  • ilości dolewek
  • rodzaj, typ i nazwę maszyny

Częstotliwość pobierania próbek zależy od tego jak niezawodny chcemy mieć system.

Typowa częstotliwość pobierania prób:

  • każdorazowo po napełnieniu maszyny, w ciągu pierwszych 50 h pracy
  • a potem w zależności od potrzeb z częstotliwością od co 1500 h do 3000 h.

Próbki do badań należy pobierać przed uzupełnieniem układu olejem świeżym.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad dotyczących pobierania próbek olejów z układów maszyn i urządzeń przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.