Aktualności

Zasady zachowania środków bezpieczeństwa przy olejach smarowych

08-02-2020

Środki smarne należą do III klasy bezpieczeństwa pożarowego – nie obowiązują ich więc zaostrzone przepisy przeciwpożarowe.

Zaostrzona dyscyplina przeciwpożarowa obowiązuje klasy I i II, do nich należą rozpuszczalniki. 

W pomieszczeniach, w których manipuluje się  środkami smarnymi, należy dbać o to aby środki smarne nie zanieczyszczały podłóg. W przypadku takiego zanieczyszczenia plamy należy posypywać piaskiem lub trocinami, po zebraniu zmywać powierzchnię detergentem. 

Niezwykle ważna jest higiena osobista, przy właściwym obchodzeniu się, środki smarne nie są niebezpieczne dla otoczenia. Dane na temat toksyczności i postępowania ze środkiem smarnym zawarte są w Kartach Charakterystyk Produktu, które są udostępniane przez dostawcę oleju. 

Ze względu na możliwość wystąpienia w środowisku pracy  (przy niektórych maszynach) mgły olejowej, ustawodawstwo polskie uznaje stężenie 5 mg oleju na m3 powietrza za dopuszczalne stężenie oleju w powietrzu. Za nie przekraczanie takiego stężenia w środowisku pracy odpowiada użytkownik oleju. 

W przeciwieństwie do olejów świeżych, które są prawie nietoksyczne, oleje przepracowane są uważane w Polsce za substancje niebezpieczne. W związku z powyższym zakład jest zobowiązany do ich zbiórki i dalszego odpowiedniego postępowania. 

Oleje przepracowane z powodu znacznego utlenienia mogą być rakotwórcze, dlatego pracownicy zlewający oleje z układu oraz pobierający próbki olejów do badań powinni używać rękawic ochronnych.

 

W przypadku zapytań dotyczących zasad zachowania środków bezpieczeństwa przy olejach smarowych prosimy o kontakt  tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.