Produkty

  • Adhezyjny smar kompleksowy o właściwościach EP, odporny na działanie wody
  • Bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem
  • Bezpopiołowy olej mineralny z detergentem do silników gazowych
  • Bezpopiołowy olej obiegowy
  • Bezpopiołowy, mineralny olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości
  • Bezwonny płyn zmywacz do myjek warsztatowych
  • Biodegradowalna emulsja do chłodzenia nożyc noży szklarskich
  • Biodegradowalna, trudnopalna ciecz hydrauliczna
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny do kontaktu z żywnością
  • Biodegradowalny olej do uwalniania z form wyrobów z wypalanej gliny

Zobacz wszystkie produkty

Oferta branżowa