Produkty

  • Adhezyjny smar kompleksowy o właściwościach EP, odporny na działanie wody
  • Bezbarwna pasta adhezyjna zawierająca stałe środki smarne
  • Bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem
  • Bezpopiołowy olej mineralny z detergentem do silników gazowych
  • Bezpopiołowy olej obiegowy
  • Bezpopiołowy, mineralny olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości
  • Bezwonny płyn zmywacz do myjek warsztatowych
  • Biała pasta smarna z właściwościami przeciw-korozyjnymi
  • Biały smar przeznaczony do kontaktu z żywnością opracowany dla przetwórstwa spożywczego i rozlewni
  • Biały, wysokociśnieniowy montażowy środek smarny najwyższej czystości

Zobacz wszystkie produkty

Oferta branżowa