Metody badania biodegradowalności cieczy hydraulicznych

Biodegradowalne ciecze hydrauliczne są to oleje hydrauliczne, które po incydentalnym przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gleby ulegają rozkładowi przez mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, itp. i ich enzymy, na prostsze substancje, nieszkodliwe dla środowiska, w ciągu krótkiego czasu.

Biodegradowalne oleje hydrauliczne są klasyfikowane normą ISO 6743-4 (PN EN ISO 6743-4:2003), która wyróżnia cztery kategorie:

HETG – baza to naturalne triglicerydy kwasów tłuszczowych (ciekłe tłuszcze roślinne: oleje rzepakowe, sojowe, słonecznikowe, obrabiane fizycznie i chemicznie) WL > 200

HEPG - baza to poliglikole etylenowe i propylenowe, o budowie cząsteczki polimeru lub ich mieszaniny. Oleje na bazie poliglikoli etylenowych wykazują lepszą rozpuszczalność w wodzie i lepszą biodegradowalność (>70 %). Poliglikole dzięki dużej polarności maja dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe i złą rozpuszczalnością w olejach węglowodorowych. WL<150

HEES - baza to syntetyczne estry. Wykazują doskonałe właściwości smarne. WL = 150 … 190. Ich stabilność termiczna i termooksydacyjna jest znacznie lepsza niż triglicerydów, a właściwości smarne i przeciwzużyciowe są lepsze niż olejów na bazach mineralnych. Są nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w olejach na bazach węglowodorowych. Biodegradowalność w granicach (>70 %).

HEPR - baza to małocząsteczkowe węglowodory syntetyczne, najczęściej poli-alfa-olefin (PAO). W stosunku do olei mineralnych wykazują lepsza stabilność termiczną i termooksydacyjną oraz właściwości niskotemperaturowe. Oleje tej kategorii wykazują gorszą biodegradowalność niż pozostałe (< 70 %).

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pomiar i wyznaczanie klasy czystości olejów hydraulicznych

Jedna z metod badania biodegradowalności polega na wprowadzeniu badanej substancji do roztworu soli mineralnych, zaszczepionych mieszaną drobnoustrojów i poddaniu inkubacji w zamkniętych naczyniach. Rozkład biologiczny jest określony przez ilościowy pomiar konwersji badanej substancji do CO2. Ilość wydzielonego CO2 odniesiona do teoretycznej ilości CO2, jaka może powstać z danej substancji jest podawana, jako % biodegradacji.

Toksyczność: najczęściej stosuje się parametry : (Lethal Concentration ) LC 50 i (Effective Concentration) EC 50, wyrażana w jednostce [mg/L].

W przypadku zapytań dotyczących doboru biodegradowalnych cieczy hydraulicznych prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: laboratorium@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności