Optymalizacja właściwości olejów przemysłowych dzięki dodatkom uszlachetniającym

Współczesne oleje smarowe składają się z oleju bazowego oraz odpowiednio dobranych pakietów dodatków uszlachetniających. Dzięki temu można uzyskać pożądane właściwości eksploatacyjne produktu finalnego. Wybór składu pakietu dodatków uszlachetniających pozwala na różny stopień modyfikacji właściwości oleju bazowego, co znacząco wpływa na jego właściwości smarne.

Badania pokazują, że stosowanie dodatków uszlachetniających w olejach przemysłowych zwiększa trwałość warstwy granicznej oleju smarującego na elementach testowych. Po testach stwierdzono, że ślady zużycia były mniejsze nawet o kilkanaście procent w porównaniu do oleju bazowego bez dodatków.

Rodzaje dodatków w olejach przemysłowych:

Dodatki smarne – Zwiększają zdolność smarowania przy wysokich obciążeniach mechanicznych (dodatki EP). Tworzą mikrowarstwę na smarowanej powierzchni, zabezpieczającą przed chwilowym przerwaniem warstwy oleju. Mogą być w formie rozpuszczonej lub zawiesiny, np. modyfikatory tarcia jak grafit, dwusiarczek molibdenu, czy miedź.

Dodatki depresujące – Obniżają temperaturę płynięcia oleju, ułatwiając jego aplikację. Zapobiegają łączeniu cząstek wytrąconej parafiny, co ogranicza płynność i krzepnięcie oleju. Niektóre dodatki zmniejszają również zależność lepkości od temperatury.

Dodatki przeciwutleniające – Redukują wpływ warunków eksploatacji na proces utleniania oleju. Działają jako inhibitory utleniania, hamując ten proces przez reakcję z półproduktami utlenienia. Działają w różnych zakresach temperatur, spowalniając reakcję z tlenem.

Dodatki przeciwkorozyjne – Neutralizują wpływ metali jako aktywatorów utleniania, pasywując je i zabezpieczając olej oraz powierzchnie przed korozją. Niektóre dodatki neutralizują produkty utleniania, działając również jako przeciwutleniacze, np. ditiofosforan cynku.

Dodatki zmniejszające zależność lepkości od temperatury – Wiskozatory, zbudowane z cząstek polimerów, rozwijają swoją strukturę pod wpływem temperatury, zwiększając lepkość oleju. Dzięki temu zmniejszają zużycie energii przy uruchamianiu układów i poprawiają stabilność warstwy oleju pod pełnym obciążeniem.

Dodatki przeciwpienne – Redukują napięcie powierzchniowe na granicy olej-powietrze, zmniejszając ilość wytwarzanej piany i przyspieszając uwalnianie powietrza z oleju. Skracają czas przebywania powietrza w oleju, zmniejszając ryzyko utleniania.

Dodatki dyspergujące – Zapewniają mieszalność oleju z wodą, poprawiają zmywanie zabrudzeń i umożliwiają ich transport do filtra oleju. Tworzą trwałą emulsję z wodą do stężenia 5%, co jest korzystne w środowiskach z dużym ryzykiem zanieczyszczenia wodą.

Dodatki deemulgujące – Ograniczają mieszalność oleju z wodą, tworząc emulsję do stężenia 2%. Przy wyższym stężeniu, olej wydziela wodę, co jest korzystne w warunkach sporadycznego zanieczyszczenia wodą.

Wnioski z przeprowadzonych badań i testów wskazują na znaczne korzyści wynikające ze stosowania dodatków uszlachetniających w olejach przemysłowych, w tym zwiększenie trwałości i wydajności eksploatacyjnej tych olejów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jakie dodatki stosowane są przy produkcji smarów plastycznych ?

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad na temat dodatków uszlachetniających do olejów przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności