Outsourcing gospodarki olejowo-smarowniczej

Coraz częstszą praktyką wielu zakładów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu staje się outsourcing gospodarki smarowniczej. Praktyka ta pozwala na przekazanie obszarów niezwiązanych z główną działalnością przedsiębiorstwa w ręce doświadczonych specjalistów, przyczyniając się tym samym do podniesienia efektywności prowadzonych działań oraz redukcji kosztów w wielu obszarach.

Nasza oferta kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego dla zakładów przemysłowych jest pełnym pakietem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu smarowniczego:

 • inwentaryzacja punktów smarnych:
 • zarządzanie gospodarką smarowniczą przedsiębiorstwa;
 • wymiana oraz uzupełnianie olejów i smarów w maszynach i urządzeniach;
 • dobór zamienników i unifikacja środków smarnych;
 • wykonywanie laboratoryjnych analiz oleju;
 • pielęgnacja olejów (filtracja, odwadnianie);
 • badanie czystości oleju zgodnie z normą ISO 4406 (mikroskopowo lub przy pomocy automatycznych liczników cząstek) na miejscu u klienta jak i w akredytowanym laboratorium.
 • określanie procentowej zawartości wody w układzie olejowym.
 • serwis remontowy układów olejowych, instalacji smarowniczych i systemów filtracyjnych;

Usługi diagnostyczne i wsparcie utrzymania ruchu zakładów

 • doradztwo i konsulting w zakresie smarowania i utrzymania ruchu;
 • diagnostyka olejowa - nadzór eksploatacyjny maszyn i urządzeń, analizy olejowe;
 • pomiary termowizyjne;
 • pomiary drgań maszyn wirujących;
 • pomiary przepływów cieczy;
 • audyty olejowo- smarownicze, opracowywanie systemów zarządzania gospodarką smarowniczą;
 • projektowanie systemów ochrony i pielęgnacji olejów;
 • projektowanie systemów smarowania i dobór środków smarnych;
 • projektowanie i wdrażanie programów komputerowych do zarządzania smarowaniem i eksploatacją parku maszynowego;
 • szkolenia w zakresu inżynierii smarowania.

Dostawy środków smarnych, materiałów pomocniczych i urządzeń:

 • oleje i smary, środki ochronne i konserwacyjne, sorbenty i środki do neutralizacji skażeń petrochemicznych;
 • urządzenia i systemy do smarowania mgłą olejową, urządzenia do odwadniania i odgazowywania olejów;
 • agregaty filtracyjne i materiały filtracyjne, pompy, aparatura do badania zawartości wody, aparatura do badania czystości olejów;
 • opakowania oraz urządzenia do magazynowania i dystrybucji olejów.

Korzyści:

 • koncentracja na własnej podstawowej działalności, obniżenie kosztów pośrednich,
 • przełożenie odpowiedzialności za realizację usług smarowniczych na jednego wykonawcę,
 • poprawa jakości i terminowości wykonywanych prac smarowniczych,
 • dostęp do nowych technologii w zakresie utrzymania ruchu,
 • wdrożenie informatycznych systemów do monitorowania i zarządzania gospodarką smarowniczą,
 • oszczędności wynikające z eliminacji zbędnych wymian środków smarnych, zmniejszenie ilości środków smarowych;
 • zmniejszenie zatrudnienia, czasu przestoju maszyn oraz ilość awarii;
 • pełna kontrola nad kosztami gospodarki smarowniczej.

Zasięg działania:

Realizujemy usługi dla naszych klientów na terenie całego kraju, zarówno w ramach indywidualnych zleceń, jak również w ramach długoterminowych umów serwisowych.

Nasi specjaliści są do dyspozycji w celu zaprezentowania korzyści płynących z zastosowania sprawdzonych rozwiązań, a także przeprowadzenia szczegółowego audytu olejowego, czego efektem finalnym będzie przedstawienie szczegółowej oferty. W tym celu prosimy o kontakt tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

 

Wróć do aktualności