Warunki techniczne eksploatacji olejów hartowniczych

Hartowanie jest to proces stosowany w obróbce cieplnej metali, polegający na nagrzewaniu metalu i przytrzymaniu w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Celem hartowania jest poprawienie mechanicznych właściwości części (detali) wykonanych z metalu: zwiększenie twardości i wytrzymałości, poprawa sprężystości lub zmniejszenie naprężeń wewnętrznych.
 
Obróbka termiczna (cieplna) zapewnia hartowanym elementom podstawowe właściwości mechaniczne niezbędne podczas eksploatacji. Hartowanie to bardzo ważna faza procesu produkcyjnego, a właściwy wybór cieczy hartowniczej ma podstawowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej wydajności produkcyjnej przy minimalnym koszcie.
 
Nasza firma gwarantuje doradztwo techniczne oraz stały nadzór oleju hartowniczego w eksploatacji w zakładzie produkcyjnym polegający na:
 • badaniu krzywych charakterystycznych t (°C) = f T(s) oraz V(°C/S)=f t(°C),
 • badaniu podstawowych parametrów fizyko - chemicznych tzn. (lepkość, kwasowość, zawartość wody, punkt zapłonu),
 • badaniu widma w podczerwieni,
 • dostarczanie wyników badań wraz z wnioskami i zaleceniami,
 • dostarczenie arkusza danych BHP oraz karty informacji technicznych.
 
 
WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI OLEJÓW HARTOWNICZYCH:
 1. Zachować czystość procesu przyjmowania oleju, magazynowania w zbiornikach i przepompowywania.
 2. Ograniczyć do minimum możliwość dostania się wody do oleju w powyższych operacjach.
 3. Olej świeży przed pierwszym uruchomieniem wygrzewać w temp 120 °C  przez 24 h ciągle mieszając.
 4. Zachowywać  optymalny stan atmosfery ochronnej zgodnie z procesem technologicznym.
 5. Ograniczyć do min. kontakt oleju z powietrzem zgodnie z warunkami stosowanego procesu technologicznego .
 6. Utrzymywać temperaturę oleju w wannie hartowniczej w przedziale pomiędzy 120  a 160 °C.
 7. Określić możliwie najniższą temperaturę pracy oleju z powyższego zakresu zapewniającą właściwe wyniki metalograficzne i wymagany poziom deformacji.
 8. Utrzymywać maksymalny poziom oleju w wannie hartowniczej.
 9. Zapewnić minimalny stosunek masy wsadu do masy oleju hartowniczego na poziomie 1 :  10   (lub wyższy)
 10. Zapewnić w miarę możliwości wymianę na nowy  około 25 % objętości  oleju pracującego w wannie w skali roku.
 11. Pobierać próbki oleje do badania z tego samego miejsca i w tych samych warunkach.
 
 
WARUNKI GRANICZNE PRACY OLEJU:
HARTEX JEDNOSTKI METODA TYPOWE WARTOŚCI OSTRZEGAWCZE GRANICZNE
Lepkość przy 40°C mm2/s ISO 3104 130+/5% --- +/-10%
Temperatura zapłonu °C ISO 2792 >270 spadek o 20% spadek o 30%
Wskaźnik neutralizacji mgKOH/g ISO 6618 <0,2 0,8 1
Zawartość wody ppm   brak 200 300
 
Zakresy zmian podane w % należy odnosić do wartości rzeczywistych określonych na nowym, dostarczonym oleju po procesie opisanym pkt 3.
Według naszej wiedzy i doświadczenia zaproponowany produkt pracuje w przemyśle samochodowym w podobnych zastosowaniach i osprzęcie hartowniczym oraz przy podobnym obciążeniu termicznych wytrzymuje okresy eksploatacji przekraczające 12 miesięcy pod warunkiem, że użytkownik ściśle będzie przestrzegał zaleceń eksploatacyjnych podanych przez dostawcę a w szczególności z dotyczących temperatury pracy oleju.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru cieczy hartowniczych prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl 

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. 

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin. 

 

Wróć do aktualności