Kontakt

GORNER Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

tel. (+48) 81 820 07 88
fax. (+48) 81 820 07 66
e-mail: biuro@gorner.pl

NIP: 946 267 53 69

REGON: 368754254

KRS: 0000704191

Nr rejestrowy BDO: 000239898

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN wpłacony w całości

BANK PEKAO S.A. 97 1240 2409 1111 0010 7689 7695

Polityka prywatności

Zasady RODO