Aktualności

Oleje i smary z certyfikatem NSF H1

21-12-2020

1. Środki smarne do incydentalnego kontaktu z żywnością

Oznacza to, że środek smarny  nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Jego funkcją jest smarowanie maszyn (takich jak przekładnie, łożyska, hydraulika, pneumatyka, kompresory, prowadnice i łańcuchy). W trakcie eksploatacji, mogą one zetknąć się przypadkowo z żywnością (np. przecieki). Gotowe produkty – środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością posiadają certyfikat amerykańskiego instytutu NSF (National Science Foundation) i posiadają kategorię klasyfikacji H1. Stężenie tych środków nie może przekraczać 10 ppm / 10 mg na kilogram żywności.

 

2. Środki smarne dla przemysłu spożywczego bez możliwości kontaktu z żywnością

Środki smarowe do zastosowań tam, gdzie nie jest możliwy kontakt z żywnością posiadają certyfikat NSF H2.

 

3. Środki pomocnicze do przetwórstwa żywności

W przemyśle spożywczym znajdują również zastosowanie oleje białe i syntetyczne jako oleje absorpcyjne w systemach odzysku rozpuszczalników w zakładach produkcji olejów jadalnych, oleje używane przy tłoczeniu puszek do żywności i napojów oraz oleje grzewcze. Te oleje spełniają specyfikacje i dopuszczenia : NSF 3H i HT-1. Produkty te zawierają wyłącznie substancje dopuszczone przez USFDA 21 178.3570, 178.3620 oraz CFR 172.878. Pod tym pojęciem rozumiemy substancje stosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością jak środki antyadhezyjne, dodatki antypienne i inne. Oleje białe poza kilkoma wyjątkami nie są obecnie dopuszczone w Unii jako  środki pomocnicze do żywności. Pewna pozostałość tych środków zawsze pozostaje w żywności.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru środków smarnych dla przemysłu spożywczego prosimy o kontakt  z  Działem  Technicznym tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.