Aktualności

Alifatyczne rozpuszczalniki węglowodorowe – płyny techniczne lekkich frakcji, typowe właściwości i zastosowania

06-06-2022

Jest to grupa produktów, mieszanin węglowodorów alifatycznych otrzymywaną przez uwodornienie frakcji ropy naftowej, która składa się głównie z izoparafinowych i cykloparafinowych węglowodorów C6.
 
Produkty zawierają nieistotną ilość benzenu (poniżej 1 ppm). Charakteryzują się ekstremalnie niską zawartością aromatów, zazwyczaj poniżej 10 ppm, co pozwala na zachowanie większej elastyczności przy zestawieniu z produktami o całkowitej zawartości aromatów.
 
Alifatyczne rozpuszczalniki takie jak heptan i heksan zastępują tradycyjne rozpuszczalniki, takie jak benzyna lakowa.
 
Korzyści z zastosowania rozpuszczalników alifatycznych:
  • Niska lub bardzo niska zawartość aromatów (zwykle mniej niż 1% wag.)
  • Słabo wyczuwalny zapach i poziom toksyczności przy stosunkowo wysokich wartościach granicznych narażeniach (OEL)
  • Szeroki zakres parowania
  • Wąski zakres wrzenia
  • Bardzo niska zawartość benzenu do zastosowań związanych z żywnością
  • Niska zawartość nielotnych substancji – dla najlepszej jakości produktów ekstrakcji
  • Bardzo niska zawartość siarki – brak efektów korozji
 
Zastosowania przemysłowe:
PENTAN – przy produkcji polistyrenu i klejów
IZOHEKSAN – przy produkcji klejów, odczynników ekstrakcyjnych, aerozoli, cieczy procesowych
HEKSAN- przy ekstrakcji nasion oleistych, przy ekstrakcji olejków i cieczy zapachowych do wytwarzania perfum
HEPTAN – przy produkcji spoiwa, klejów, opon oraz środków czyszczących

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników w zastosowaniach przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.