Aktualności

Charakterystyka reologiczna cieczy jako parametr jakości płynów

11-07-2022

Lepkość jest to parametr charakteryzujący opory przepływu, jakie stawia płyn (ciecz lub gaz) podczas przemieszczania się. Lepkość określa wewnętrzne tarcie płynu i jest odpowiednikiem współczynnika tarcia, występującego w przypadku wzajemnego przemieszczania się ciał stałych. Opory ruchu płynu zależą od struktury jego cząsteczek i są bezpośrednio odpowiedzialne za wielkość sił, jakie muszą być przyłożone, aby wymusić przepływ.
 
W przypadku płynów, wyróżnia się dwa rodzaje przepływu:
 • laminarny, mający miejsce wówczas, gdy warstewki płynu przesuwają się po sobie równolegle, bez zawirowań, gwałtownych zmian kierunku, pulsacji,
 • burzliwy (turbulentny), mający miejsce wówczas, gdy podczas ruchu płynu następują zawirowania.
Lepkość płynów jest funkcją temperatury. Maleje wraz ze wzrostem temperatury.  Parametry jakości płynów są nazywane charakterystykami reologicznymi.
 
 
Charakterystyki reologiczne są to właściwości ciał, które mają wpływ na ich płyniecie; wielkości charakteryzujące płyny pod względem możliwości ich przemieszczania po przyłożeniu sił zewnętrznych.
Do podstawowych charakterystyk reologicznych cieczy eksploatacyjnych zalicza się:
 • lepkość dynamiczną 
 • lepkość kinematyczną,
 • zależność lepkości od temperatury,
 • wskaźnik lepkości,
 • zależność lepkości od ciśnienia,
 • temperaturę płynięcia,
Do charakterystyk reologicznych jest zaliczane wiele różnych właściwości, pochodnych, w stosunku do wymienionych, takie jak :
 • lepkość pozorna,
 • lepkość względna,
 • temperatura mętnienia
 • temperatura blokowania zimnego filtru,
 • temperatura zimnego rozruchu i inne. 

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru lepkości płynów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl