Aktualności

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w CRPA ?

30-06-2021

Aby sprawdzić czy dana firma jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych należy:
 • zalogować się do konta na www-2.puesc.gov.pl,
 • przejść na zakładkę Mój pulpit > moje dane,
 • wyświetlić z menu Wyszukaj podmiot,
 • wpisać w filtr wyszukiwania numer NIP podmiotu i wybrać przycisk  "Filtruj",
 • kliknąć na numer IDSISC, który wyświetli dane podmiotu,
 • wyszukać zakładkę „Dane akcyzowe podmiotu” i rozwinąć ją (wybrać czerwony trójkąt po prawej stronie).
 
Podmioty, które do 30 czerwca 2021 roku rozpoczną proces rejestracji, dotyczący uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, i nie będą zarejestrowane w CRPA, mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą w akcyzie do 31 sierpnia br. - na podstawie otrzymanego dokumentu UPO.
 
Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych
Przypominamy, że 30 czerwca to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA)
 • 30 czerwca 2021 roku to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA).
 • Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Przypominamy, jak się zarejestrować w CRPA.
W związku ze zbliżającym się terminem przejściowym wyznaczonym na 30 czerwca 2021 roku na:
 
1. zarejestrowanie się w CRPA przez:
 • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, który prowadzi działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, który nie jest osobą fizyczną i zużywa zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG,
2. ​uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot, który złożył przyjęte przez naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne AKC-R,
 
Informujemy, że rozpoczęcie procedury rejestracyjnej do 30 czerwca 2021 roku będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia br., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu.
 
Jak się zarejestrować w CRPA
Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga:
 • założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • rejestracji w CRPA lub aktualizacji danych firmy, aby zostać zarejestrowanym w CRPA.
Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej. Następnie powinieneś otrzymać dokument - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania (UPO). UPO to potwierdzenie, że wniosek dotarł do organu rejestracyjnego. 
W zależności od zakresu wcześniejszej rejestracji na PUESC wnioskami, które wykorzystuje się przy rejestracji podmiotu w CRPA, mogą być:    
 • WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP],
 • WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT],
 • WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT],
 • WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].
Przesłanie co najmniej jednego z tych wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA i otrzymanie UPO będzie uznane za dochowanie terminu (chyba, ze uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu).
 
Podmioty, które do 30 czerwca 2021 roku rozpoczną proces rejestracji, dotyczący uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, i nie będą zarejestrowane w CRPA, mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą w akcyzie do 31 sierpnia br. - na podstawie otrzymanego dokumentu UPO.
Kontakt w sprawie rejestracji w PUESC i CRPA
Informacje dotyczące rejestracji w PUESC i CRPA można uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu - tel. (61) 658 35 32 (tonowo wybrać 1).
 
 
 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad dotyczących rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl