Aktualności

Najpopularniejszym rozpuszczalnikiem jest...?

12-07-2020

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki to substancje często mylone. Te określenia często są stosowane zamiennie. Okazuje się, że niekoniecznie poprawnie! Często faktycznie to, czy użyjemy rozpuszczalnika, czy dedykowanego rozcieńczalnika nie będzie miało większego znaczenia. Są jednak sytuacje, w których powinniśmy dokonać świadomego i przemyślanego wyboru, gdyż zastosowana substancja ma ogromny wpływ na jakość wyrobu gotowego.

Rozpuszczalnik  - substancja tworząca jednorodny układ (roztwór) z substancjami w niej rozpuszczonymi. W przypadku jednorodnej mieszaniny dwóch cieczy, jest to składnik roztworu, który znajduje się w nadmiarze. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem jest woda, niestety nie zawsze okazuje się ona trafnym wyborem. Większość rozpuszczalników to ciecze będące związkami chemicznymi o małej lepkości i stosunkowo niskiej temperaturze wrzenia. Fakt, iż charakteryzują się one małą lepkością sprawia, że mogą dość łatwo penetrować rozpuszczaną substancję tworząc spójną konsystencję produktu wynikowego. Niska temperatura wrzenia też nie jest tu bez znaczenia, gdyż umożliwia oddestylowanie roztworu i odparowanie rozpuszczalnika.

Rozcieńczalnik - związek chemiczny powstający w wyniku zmieszania z sobą różnych rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy. W przeciwieństwie do czystych rozpuszczalników rozcieńczalniki wykorzystuje się przede wszystkim do rozcieńczania wyrobów lakierowanych i nadawania im odpowiedniej lepkości, rzadziej do usuwania farb i lakierów oraz tłustych plam po smarach i olejach.

Podział rozpuszczalników wg budowy chemicznej:

Klasa
Grupa
Przykład
Nazwa
Wzór sumaryczny
Węglowodory
n-parafiny
n-heptan
C₇H₁₆
i-parafiny
2-metyloheksan
C₇H₁₆
Olefiny
2-penten
C₅H₁₀
alkiny
2-pentyn
C₅H₈
nafteny
cykloheksan
C₆H₁₂
aromatyczne
toluen
C₇H₈
terpeny
p-cymen
C₇H₈
inne
mieszaniny węglowodorów
C₁₀H₁₆
Zawierające tlen
etanol
C₂H₆O
ketony
C₃H₇O
estry
octan etylu
C₄H₈O
etery
eter dietylowy
C₄H₁₀O
C₂H₆O₂
kwasy organiczne
kwas octowy
C₂H₄O₂
fenole
fenol
C₆H₆O₂
inne
rozpuszczalniki roślinne
tłuszcze (glicerydy)
Inne związki
aminy alifatyczne
dietyloamina
C₄H₁₁NH
aminy aromatyczne
anilina
C₆H₇NH₂
aminy cykliczne
pirydyna
C₅H₅N
nitrozwiązki
nitrometan
CH₃O₂N
chlorowco-pochodne
trichlorometan
CHCl₃
związki siarki
tiofen
C₄H₄S
Inne
 
woda
H₂O
 
ditlenek węgla
CO₂

 

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników w zastosowaniach przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.