Aktualności

Nowe oleje hartownicze do obróbki cieplnej już w naszej ofercie

09-04-2021

Hartowanie jest to proces stosowany w obróbce cieplnej metali, polegający na nagrzewaniu metalu i przytrzymaniu w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Celem hartowania jest poprawienie mechanicznych właściwości części (detali) wykonanych z metalu: zwiększenie twardości i wytrzymałości, poprawa sprężystości lub zmniejszenie naprężeń wewnętrznych.

Obróbka termiczna (cieplna) zapewnia hartowanym elementom podstawowe właściwości mechaniczne niezbędne podczas eksploatacji. Hartowanie to bardzo ważna faza procesu produkcyjnego, a właściwy wybór cieczy hartowniczej ma podstawowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej wydajności produkcyjnej przy minimalnym koszcie.

Standardowe temperatury hartowania

 • hartowanie zimne (θ ≤ 80°C),
 • hartowanie średnio gorące (80°C < θ ≤ 130°C),
 • hartowanie gorące (130°C < θ ≤ 200°C),
 • hartowanie izotermiczne (200°C < θ ≤ 310°C)

Podczas eksploatacji mają znaczenie następujące parametry cieczy hartowniczej:

 1. Lepkość oleju - zmiana lepkości jest miarą degradacji oleju. Wzrost lepkości może być wynikiem utleniania lub zanieczyszczenia produktem o wyższej lepkości. Spadek lepkości może być wynikiem krakowania lub zanieczyszczenia produktem o niższej lepkości.

 2. Liczba kwasowa-zmienia się wskutek utleniania. Wzrost liczby kwasowej następuje wskutek utlenienia, spadek wskutek zużycia dodatków lub niedawnego uzupełnienia świeżym olejem.

 3. Temperatura zapłonu - ze względu na bezpieczeństwo zaleca się aby temperatura zapłonu była wyższa o 50°C od temperatury stosowania. Wzrost temperatury zapłonu następuje wskutek utleniania, spadek wskutek krakingu, lub zanieczyszczenia lekkim produktem.

 4. Zawartość wody ma duży wpływ na przebieg krzywej hartowania stwarza zagrożenie pożarowe, zwiększa podatność na utlenienie.

 5. Krzywa hartownicza - służy do określenia zdolności chłodzącej oleju.

Czynniki wpływające na dobór cieczy hartowniczej:

 1. Rodzaj obrabianego metalu

 2. Oczekiwane właściwości mechaniczne

 3. Masa i kształt elementu

 4. Warunki pracy elementu

 5. Rodzaj stosowanego hartowania

 6. Rodzaj obróbki po hartowaniu

 7. Rodzaj stosowanych urządzeń (kontrolowana atmosfera, wymuszony obieg, natrysk itp.)

 8. Wygląd wsadu po hartowaniu

 9. Rodzaj stosowanego odtłuszczania

 10. Wymagany czas kontaktu (ciecze wodne)

W przypadku zapytań dotyczących doboru cieczy hartowniczych prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.