Aktualności

Objaśnienie parametrów mierzonych podczas analiz chemicznych

22-11-2021

Produkty kwasowe tworzą się w wyniku utleniania i/lub rozkładu czynnika grzejnego; w normalnych warunkach wartość maksymalna współczynnika TAN nie powinna przekraczać 0,50 mg KOH/g.
TAN to współczynnik określający zawartość kwasów (organicznych) obecnych w zużytym czynniku grzejnym.
Jeżeli wartość tego współczynnika jest nieduża, pomimo zdecydowanego pogorszenia jakości czynnika grzejnego, może to być spowodowane następującymi warunkami:
  • Szybką rekombinacją cząsteczek kwasów, która powoduje powstawanie osadów i cząstek nierozpuszczalnych
  • Corocznym dodawaniem nowego czynnika grzejnego, które powoduje rozpuszczenie podstawowych produktów rozkładu, którymi są właśnie produkty kwasowe.
 
 
Zwiększenie LEPKOŚCI stanowi jeden z objawów rozkładu cieplnego czynnika grzejnego.
Niemniej jednak, można czasami zaobserwować szybki wzrost, a następnie spadek tej wartości, co wydaje się stanowić objaw powstawania dużej ilości produktów rozkładu o niskiej temperaturze wrzenia.
Następnie lepkość może zwiększać się w sposób bardziej regularny, ponieważ konsekwencje obecności produktów rozkładu (zarówno o niskiej, jak i wysokiej temperaturze wrzenia) są ograniczone poprzez coroczne dodawanie nowego produktu.
Zwiększenie lepkości zmniejsza zdolność czynnika grzejnego do przenoszenia ciepła.
 
Cząstki NIEROZPUSZCZALNE obejmują pozostałości zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak zanieczyszczenia zewnętrzne (piasek), jak i cząstki metaliczne pozostałe po montażu instalacji oraz zanieczyszczenia mechaniczne (zgorzelina) wywołane rozkładem i/lub utlenianiem czynnika grzejnego.
W wyniku rozkładu cieplnego powstają najczęściej dwa rodzaje produktów:
  • Produkty powstające w wyniku „rozbijania” cząstek płynu grzejnego na mniejsze cząsteczki (zmniejszenie lepkości i temperatury zapłonu czynnika grzejnego)
  • Cząsteczki o większej długości (typu polimerów), pochodzące z reakcji „mniejszych cząstek” między sobą, które początkowo powodują zwiększenie lepkości czynnika grzejnego. Po osiągnięciu wartości granicznej rozpuszczalności tych „cząsteczek o większej długości”, następuje ich strącanie, w którego wyniku powstają pozostałości typu zgorzelin, które przyklejają się do powierzchni urządzeń uczestniczących w przenoszeniu ciepła (wymienniki ciepła/powierzchnie grzewcze).
Zjawisko to ma niekorzystny wpływ na wydajność instalacji czynnika grzejnego w zakresie przenoszenia ciepła.
Tworzenie się cząsteczek nierozpuszczalnych może zostać opóźnione o pewien czas poprzez dodanie nowego produktu.
W razie braku wydajnego filtrowania obecność cząsteczek nierozpuszczalnych może spowodować zwiększone zużycie instalacji przy pompach cyrkulacyjnych.
 
 
Pomiar POZOSTAŁOŚCI KOKSOWANIA CONRADSONA umożliwia określenie tendencji czynnika grzejnego do koksowania. Chodzi więc o określenie, czy rozpoczął się rozkład czynnika grzejnego i czy są w nim już obecne „cząstki długie”, które zostaną przetworzone w cząsteczki NIEROZPUSZCZALNE.
 
TEMPERATURA ZAPŁONU, podobnie jak zawartość cząsteczek NIEROZPUSZCZALNYCH stanowi wskaźnik rozkładu czynnika grzejnego.
Jak już opisano powyżej, rozkład czynnika grzejnego powoduje powstawanie „małych cząsteczek” - natychmiastową konsekwencją ich obecności jest zmniejszenie TEMPERATURY ZAPŁONU.
Można przyjąć, że temperatura zapłonu nie może spaść poniżej 120°C. Wartość TEMPERATURY ZAPŁONU może również ulegać zmianie ze względu na zanieczyszczenie instalacji przez produkt zewnętrzny (rozpuszczalnik itp.).
 

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych dotyczących kontroli analitycznej czynników grzewczych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl
 
Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
 
Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.