Aktualności

Obsługa instalacji zawierających czynniki przenoszące ciepło

12-11-2021

Uruchamianie instalacji
Podczas uruchamiania lub ponownego uruchamiania instalacji przenoszenia ciepła należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeprowadzenie procedury nagrzewania.
Temperatura musi być zwiększana w sposób regularny i stopniowy: zaleca się, aby wzrost temperatury nie przekraczał maksymalnie 40°C na godzinę, a ponadto, w przypadku kompletnego uruchamiania instalacji, należy zatrzymać nagrzewanie w temperaturze 100°C, aby sprawdzić brak pary wodnej.
Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby obwody drugorzędne były uruchamiane stopniowo i nie zostały narażone na nagły dopływ czynnika grzejnego z instalacji podstawowej, którego temperatura jest zdecydowanie wyższa od temperatury czynnika grzejnego w zwojach drugorzędnych: grozi to wystąpieniem szoku termicznego i rozkładem czynnika grzejnego.
 
Zatrzymywanie instalacji:
Podczas normalnej pracy instalacji generator ciepła dostarcza ciepło zarówno na zasadzie promieniowania, jak i konwekcji.
Ciepło jest przekazywane do warstwy oleju przez ściankę przewodu.
Ponadto, wszystkie elementy generatora ciepła są prawie równie gorące co sam płomień.
W przypadku zatrzymania instalacji, całość nagromadzonego ciepła jest rozpraszana powoli i stopniowo, a czynnik grzejny wciąż przenosi energię.
Niemniej jednak może się zdarzyć, że kiedy system zatrzymuje się, cyrkulacja czynnika grzejnego może również ulec zatrzymaniu. Całe nagromadzone ciepło oddziałuje wówczas na czynnik grzejny, który może w takich okolicznościach ulec rozkładowi.
Zjawisko to występuje również w wymiennikach ciepła.
 
Generator ciepła:
Stan palnika i jego wyrównanie powinny być sprawdzane w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec możliwości miejscowego przegrzania czynnika grzejnego (punkty gorące).
 
Wyposażenie instalacji w system filtrowania umożliwia uniknięcie licznych ewentualnych problemów, takich jak:
  • Zużycie pomp i uszczelnień mechanicznych
  • Tworzenie się izolacyjnej warstwy koksu lub osadów na powierzchni generatora ciepła oraz wymienników ciepła, co powoduje zmniejszenie wydajności w zakresie wymiany ciepła
  • Zwiększenie lepkości kinematycznej czynnika grzejnego, co powoduje zmniejszenie prędkości jego cyrkulacji, w szczególności w przypadku uruchamiania i/lub ponownego uruchamiania instalacji
  • Zwiększenie zużycia energii, spowodowane wydłużeniem czasu nagrzewania wymaganego w celu utrzymania stałej temperatury w instalacji.
W klasycznych systemach filtrowania wykorzystywane są filtry w postaci metalowych kratek, montowane przed pompą cyrkulacyjną, z otworami o wymiarach około 150 µm, przeznaczone w szczególności do ochrony elementów mechanicznych.
Filtry tego rodzaju muszą być czyszczone w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec występowaniu zjawiska kawitacji.
W chwili obecnej najczęściej wykorzystywane są równoległe systemy filtrowania.
 
Utlenianie czynnika grzejnego:
Utlenianie czynnika grzejnego może spowodować zdecydowane skrócenie jego okresu eksploatacyjnego. Reakcja ta występuje w obecności powietrza i przy określonej temperaturze, można więc wpływać na te dwa czynniki, aby zmniejszyć jej konsekwencje.
Miejscem, w którym czynnik grzejny może mieć kontakt z powietrzem jest naczynie wzbiorcze, należy więc zwrócić szczególną uwagę na ten element, starając się ograniczyć do minimum kontakt pomiędzy powietrzem a olejem grzewczym.
Zalecamy więc przestrzeganie następujących zaleceń:
  • Umieścić naczynie wzbiorcze pod „warstwą ochronną” azotu lub umieścić pokrywę pływającą na powierzchni oleju.
  • Utrzymywać olej w temperaturze nieprzekraczającej 55/60°C. Można to zapewnić poprzez odpowiednie chłodzenie przewodu łączącego naczynie wzbiorcze z resztą instalacji.
  • W miarę możliwości, naczynie wzbiorcze powinno znajdować się w miejscu o dobrej wentylacji.
 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych dotyczących obsługi instalacji zawierających czynniki grzewcze. W tym celu prosimy o kontakt: tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl
Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.