Aktualności

Przykłady i rodzaje rozpuszczalników w produkcji przemysłowej

12-05-2022

Co to jest rozpuszczalnik?

Substancją, w której rozpuszcza się substancja rozpuszczona i tworzy roztwór, jest rozpuszczalnik. Ogólnie rozpuszczalnik jest cieczą, ale może być również ciałem stałym, gazem lub płynem w stanie nadkrytycznym.

Ilość substancji rozpuszczonej, która jest rozpuszczona w określonej objętości rozpuszczalnika, zmienia się wraz z temperaturą. Niektóre z zastosowań rozpuszczalników to czyszczenie na sucho, rozcieńczalniki do farb, zmywacze do paznokci, rozpuszczalniki do klejów, środki do usuwania plam, detergenty i perfumy.

Woda jest rozpuszczalnikiem cząsteczek polarnych. Woda jest najczęstszym rozpuszczalnikiem, ponieważ ma zdolność rozpuszczania prawie wszystkich substancji rozpuszczonych.

Jony i białka obecne w żywej komórce również rozpuszczają się w wodzie wewnątrz komórki. Rozpuszczalniki mają różne zastosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, naftowym i gazowym do syntez chemicznych oraz w procesach oczyszczania.

CZYTAJ TAKŻE: Wydajne rozpuszczalniki i ciecze specjalne w zastosowaniach przemysłowych

Rodzaje rozpuszczalników:

Ze względu na polarność istnieją dwa rodzaje rozpuszczalników: polarne i niepolarne. Polaryzacja to zdolność rozpuszczalnika do rozpuszczania wszelkich substancji rozpuszczonych.

Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem stosowanym wszędzie ze względu na wysoką polarność cząsteczki wody. Ten mechanizm wody, dzięki któremu rozpuszcza substancje rozpuszczone, dotyczy wszystkich tych samych rozpuszczalników polarnych, takich jak metanol.

Układ jonów nadaje cząsteczce wyraźne ładunki dodatnie i ujemne, które mają zdolność do elektrostatycznego reagowania lub oddziaływania z cząsteczkami polarnych substancji rozpuszczonych.

Cząsteczki wody są przyciągane, aby naładować elektrycznie molekuły substancji rozpuszczonej i jeśli siła przyciągania jest silna, aby rozbić molekuły substancji rozpuszczonej i równomiernie rozprowadzić te molekuły w rozpuszczalniku, wtedy mówimy, że substancja rozpuszczona jest rozpuszczona.

Niepolarne substancje rozpuszczone, takie jak tłuszcze, oleje i smary, nie rozpuszczają się w wodzie. Kiedy je zmieszamy, tworzą emulsję.

Rozpuszczalniki niepolarne, takie jak czterochlorek węgla i benzen, wykorzystują ten sam mechanizm do rozpuszczania substancji rozpuszczonych, który jest przyciąganiem elektrostatycznym.

W niepolarnym rozpuszczalniku elektrony mają tendencję do grupowania się po jednej stronie cząsteczki i przyciągania tego samego typu dużych niepolarnych cząsteczek substancji rozpuszczonej. Dzięki temu mechanizmowi wszystkie niepolarne substancje rozpuszczone rozpuszczają się w niepolarnych rozpuszczalnikach.

CZYTAJ TAKŻE: Najpopularniejszym rozpuszczalnikiem jest...?

Przykłady rozpuszczalników:

Możemy również klasyfikować rozpuszczalniki na podstawie ich składu chemicznego. Istnieją dwa rodzaje rozpuszczalników, są to rozpuszczalniki organiczne i rozpuszczalniki nieorganiczne.

Rozpuszczalniki nieorganiczne to te rozpuszczalniki, które nie zawierają węgla, takie jak woda, amoniak, natomiast rozpuszczalnikami organicznymi są te rozpuszczalniki, które zawierają w swoim składzie węgiel i tlen , takie jak alkohole, etery glikolowe.

Rozpuszczalniki zawierające tylko węgiel i wodór to rozpuszczalniki węglowodorowe, takie jak benzyna, benzen, toluen, heksan itp.

Te rozpuszczalniki, które zawierają w swoim składzie chlorowce, takie jak chlor (Cl), fluor (F), brom (Br) lub jod (I), są rozpuszczalnikami chlorowcowanymi, takimi jak tetrachlorek węgla, chloroform i chlorofluorowęglowodory (CFC).

CZYTAJ TAKŻE: Zastosowanie alkoholu izopropylowego w przemyśle

Rozpuszczalność i solwatacja

Roztwór jest mieszaniną substancji, które rozpuszczają się w sobie. Substancje rozpuszczające się między sobą i tworzące roztwór są substancjami rozpuszczalnymi.

Natomiast gdy dwie substancje, które nie są w stanie się ze sobą rozpuszczać, takie jak piasek i woda, są substancjami nierozpuszczalnymi. Roztwór jest mieszaniną, w której wszystkie substancje są równomiernie rozłożone, co nie pozostawia pozostałości.

Rozpuszczalność to zdolność jednej substancji do rozpuszczania się z inną substancją. Innymi słowy, rozpuszczalność to maksymalna ilość substancji rozpuszczonej, która rozpuszcza się w rozpuszczalniku, tworząc równowagę.

Równowaga jest stanem, w którym reagenty i produkty osiągają stan równowagi, co oznacza, że ​​nie można już rozpuścić substancji rozpuszczonej w rozpuszczalniku w ustalonej temperaturze i ciśnieniu.

Takie rozwiązanie jest roztworem nasyconym. Substancje, które rozpuszczają się ze sobą całkowicie w dowolnej proporcji i tworzą jednorodny roztwór, są substancjami mieszającymi się.

Substancje, które nie są w stanie się ze sobą rozpuszczać, są substancjami nie mieszającymi się. Solwatacja to interakcja między substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem w celu uzyskania stabilności dzięki przyciąganiu jonów-dipolów i wiązań wodorowych.

Zastosowania rozpuszczalników:

Zastosowania rozpuszczalników mogą być następujące:

  • Farby i powłoki.
  • Atramenty.
  • Produkty do higieny osobistej, takie jak kosmetyki, zmywacze do paznokci.
  • Środki czyszczące.
  • Zastosowania medyczne, takie jak produkty farmaceutyczne.
  • Samochodowe płyny do spryskiwaczy.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników w zastosowaniach przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.