Aktualności

Rodzaje i podstawowe parametry odaromatyzowanych węglowodorów stosowanych w przemyśle

23-02-2021

Odaromatyzowane węglowodory są ważną grupą przemysłowych cieczy specjalnych. Są to substancje ciekłe w  warunkach stosowania, przeznaczone do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych, np.: przy sporządzaniu mieszanin cieczy i ciał stałych, ekstrakcji, mycia części itp. Płyny te zachowują bardzo dobre właściwości rozpuszczające jak również inne specyficzne własności, zależne od odpowiedniego procesu lub innych przeznaczeń. Ze względu na ich stosunkowo wysokie wartości OEL często służą jako zamienniki innych konwencjonalnych rozpuszczalników, które mogą nie spełniać przepisów dotyczących zdrowia lub środowiska.

W tabeli przedstawiono rodzaje i podstawowe parametry odaromatyzowanych węglowodorów:

  
WMS D30
WMS D40
WMS D60
WMS D80
WMS D100
WMS D120
WMS D140
Nazwa
Węglowodory
C9-C11
C9-C11
C10-C13
C11-C14
 C12-C15
C14-C18
 C16-C20
Wygląd
Przejrzysty / klarowny
Numer CAS
64742-48-9
64742-48-9
64742-48-9
64742-47-8
64742-47-8
64742-47-8
64742-46-7
Początkowa temperatura wrzenia [°C]
136 - 164
154 - 193
184 - 214
203 - 238
236 - 264
254 - 298
279 - 311
Temperatura zapłonu [°C]
29
42
63
79
104
120
137
Lepkość kinematyczna [mm2/s=cSt] w 20°C
1,1
1,35
1,7
2,3
3,5
5,3
7,4
Lepkość kinematyczna [mm2/s=cSt] w 40°C
0,9
1,02
1,3
1,7
2,3
3,3
4,3
Temperatura samozapłonu [°C]
238
237
233
227
220
221
239
Zawartość aromatów
0,001
0,003
0,06
0,06
0,4
0,6
1,0
Punkt anilinowy
64
67
70
76
78
83
88
Gęstość względna (w 15 °C)
0,762
0,775
0,792
0,804
0,817
0,828
0,834
Szybkość parowania (n-octan butylu=100)
44
14
3,4
<1
<1
<1
<1
Temperatura płynięcia [°C]
-90
-72
-54
-48
-33
-21
-11
Ciężar cząsteczkowy [g/mol]
131
145
160
177
198
219
233
Współczynnik rozszerzalności termicznej [na 1°C]
0,00104
0.00098
0.00093
0.00089
0.00085
0.00081
0.0007 
 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników i cieczy specjalnych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

dodatkowo oferujemy:

  • realizację dostaw partiami, zgodnie z harmonogramem dostaw
  • konsultacje w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy z chemikaliami i ich transportu