Aktualności

Szacunkowy okres przydatności smaru do stosowania w nie otwieranym opakowaniu

07-10-2019

Okres przydatności produktu jest definiowany jako szacunkowy maksymalny czas przechowywania produktu przed jego zastosowaniem. Większość typowych środków smarnych, przy składowaniu w dobrych warunkach, zachowuje przydatność do użycia po zakończeniu zalecanego okresu użyteczności. Natomiast przy składowaniu na zewnątrz, czas przydatności może być znacznie zredukowany. Szacunkowy okres przydatności - to czas począwszy od momentu dostawy towaru dla klienta.

Na szacunkowy okres przydatności smaru ma wpływ:

  • rodzaj zagęszczacza,
  • zawartość zagęszczacza lub mydła,
  • lepkość i rodzaj oleju bazowego,
  • rodzaj dodatków i ich zawartość,
  • proces produkcyjny,
  • rodzaj opakowania,
  • warunki magazynowania (zapylenie, kurz, temperatura, wilgotność)

Wpływ rodzaju zagęszczacza na okres przydatności

Zagęszczacz ma duży wpływ na okres przydatności smaru  z powodu tego, że to on ma decydujący wpływ na wydzielanie oleju ze smaru. Niektóre z mydeł zachowują stabilność przez długi czas, podczas gdy inne wykazują tendencję do twardnienia lub mięknienia. Dodatkowo innym ważnym parametrem jest klasa NLGI. W rzeczywistości klasy NLGI 0 lub bardziej miękkie (00, 000) wykazują największą tendencję do wydzielania oleju, spowodowane to jest małą zawartością zagęszczacza w smarze.

W rezultacie, wszystkie smary klasy NLGI 0, 00, 000 mają ustalony okres przydatności na 2 lata.

Smary klasy NLGI od 1 i wyżej, w zależności od zachowania się zagęszczacza dzielimy na:

Stabilne
Litowe, litowo-wapniowe, kompleksowe litowe (włącznie z kompleksowymi litowo- wapniowymi) pozostają bardzo stabilne przez długi czas.
Kompleksowe sulfonianu wapnia pozostają stabilne przez długi czas.

 

Z tendencją do mięknienia lub twardnienia
Wapniowe, kompleksowe wapniowe wykazują niewielką tendencję do twardnienia.
Kompleksowe aluminiowe pozostają stabilne, ale wykazują tendencję do twardnienia.
Poliuretany są tiksotropowe a więc wykazują tendencję do twardnienia.
Bentonit i glinka wykazują tendencję do mięknienia wraz ze starzeniem.

 

Na przykład, najmniejszy wpływ ma lepkość oleju bazowego a największy tendencja oleju do wydzielania (separacji), która zmniejsza okres przydatności smaru. Co więcej niektóre wojskowe służby (Armia USA/NATO/Armia francuska) mają swoje specyficzne okresy przydatności smarów, w większości podawane w biuletynach technicznych. Podobnie może być w przypadku niektórych OEM (producentów sprzętu), jak na przykład lotnictwo.

WNIOSKI:

SZACUNKOWY OKRES PRZYDATNOŚCI SMARÓW W NIE OTWIERANYCH OPAKOWANIACH:

Dla smarów o NLGI 000, 00 0: = 2 lata w nie otwieranych opakowaniach.

Dla smarów o NLGI ≥ 1: (tabela)

DLA SMARÓW KLASY NLGI ≥ 1
Zagęszczacz lub mydło
Okres w latach
Litowy
5
Litowo-wapniowy
5
Litowy kompleksowy
5
Wapniowy
2
Wapniowy kompleksowy
2
Wapniowy sulfonian wapnia, kompleksowy
5
Aluminowy kompleksowy
2
Bentonit/Glinka
2
5
Poliuretan
2

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania smarów plastycznych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.