Aktualności

Wdrożenie Elektronicznych Dokumentów Dostawy (E-DD) od 1 lutego 2022r.

17-01-2022

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r poz. 72) wprowadza obligatoryjny obowiązek stosowania elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) dla przemieszczania m.in.:
- wyrobów w procedurze zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie
- wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Dokument ten zastępuje dotychczas obowiązujące papierowe dokumenty dostawy.
 
 
Co to oznacza dla Państwa?
 
Wyroby, które Państwu dostarczamy są objęte podatkiem akcyzowym, a zakup odbywa się w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie e-DD i/lub ze stawką podatku akcyzowego wynoszącą 0zł z e-DD uprawniającym do zakupu (wyroby z załącznika nr 2 ustawy)
Nowe przepisy ustawy obligują Państwa do potwierdzenia otrzymania wyrobu /wygenerowanie komunikatu DD818.
Można tego dokonać:
- na platformie PUESC
- przy użyciu generatora dokumentów dostawy lub
- poprzez komercyjny program
Potwierdzenie odbioru wyrobu powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru tych wyrobów

W przypadku gdy podmiot odbierający nie sporządzi projektu raportu odbioru albo nie przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru, nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł.
 
 
 
Jak się przygotować do zmiany przepisów?
 
1. Załóż konto na PUESC – jeśli nie zostało to zrobione wcześniej / dokonaj aktualizacji konta
(https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-dokumenty-edd-dla-przemieszczenia-do-odbiorcow-zwolnionych?inheritRedirect=true)

2. Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisania komunikatu DD818. (https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow)
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym
- wygenerowanym certyfikatem celnym
 

Jak potwierdzić dostawy na e-DD /jak wygenerować komunikatu DD818?
3. Przy użyciu komercyjnego programu

 

Jak uzyskać pomoc?
 
W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z właściwym urzędem skarbowym. Ponadto niezbędne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Odpowiedzi na najpopularniejsze pytania znajdują się na stronie https://puesc.gov.pl/faq w FAQ na stronie głównej i w opisach poszczególnych usług. Na Help Desk SISC można zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i z dostępem do usług skarbowo-celnych na PUESC.

Z Help Desk SISC można się skontaktować:
- przez portal CSD (Centralny Service Desk) https://puesc.gov.pl/help-desk-sisc/#portalcsd
- przez e-mail helpdesk-eclo@mf.gov.pl ; emcs.hd@mf.gov.pl
- telefonicznie na numer 24/7/365; + (42) 638 80 17 wew. 2

Powyższe ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Proszę wszelkie pytania kierować wyłącznie do odpowiedniego urzędu lub poprzez HelpDesk, gdzie uzyskacie Państwo rzetelne oraz szczegółowe informacje.​
 
 
Źródło:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz U. z 2020r poz. 722 z póź zm)
2. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2021 poz. 72)
3. https://puesc.gov.pl
4. https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow