Aktualności

Zasady bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia w stosowaniu środków smarnych

22-06-2021

Niewłaściwe stosowanie środków smarnych wywiera szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Dotyczy to zarówno okresu ich eksploatacji w maszynach i urządzeniach, jak i w procesie ich utylizacji po zakończeniu pracy. Własności toksyczne mineralnych olejów przemysłowych zależą m.in. od pochodzenia oleju bazowego, ilości i rodzaju wprowadzonych dodatków. W czasie eksploatacji w wyniku procesu starzenia następuje degradacja oleju bazowego oraz dodatków uszlachetniających. W wyniku czynników takich jak: temperatura, ciśnienie, stopień zanieczyszczenia oleju, działanie mikroorganizmów, wzrasta szkodliwość mineralnych olejów przemysłowych, które stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia narażonych na nie pracowników. 
 
Zalecenia dotyczące magazynowania:
 1. Produkty magazynować w miejscu niedostępnym dla mrozu. UWAGA: oleje emulgujące  - temperatura składowania od +5°C do +40°C
 2. Beczki i opakowania typu KEG składować na boku z obydwoma otworami w pozycji horyzontalnej (na godzinie 9 i 15), aby zapobiec wysychaniu uszczelek i zasysaniu powietrza.
 3. Opakowania składować na bloczkach lub paletach izolujących od podłoża. Raz na rok należy je przewracać na drugi bok, celem zwilżenia nie zanurzonych ścian.
 4. Jeśli kroków 1 i 2 nie można wdrożyć, beczki składować w pozycji pionowej, otworami spustowymi skierowanymi do dołu.
 5. Nie należy nigdy składować opakować w pozycji pionowej z otworami spustowymi znajdującymi się na górze i na zewnątrz.
Zalecenia dotyczące użytkowania:
 1. Postępować zgodnie z systemem FIFO (first in, first out – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).
 2. Zanotować datę otwarcia na opakowaniu.
 3. Wytrzeć powierzchnię otaczającą otwory spustowe.
 4. Po każdym pobraniu produktu zamykać opakowanie.
Zdrowie i bezpieczeństwo:
Praktycznie wszystkie środki smarne są niepalne w warunkach otoczenia. Jednakże należy składować je z dala od:
 • Substancji utleniających, korozyjnych lub łatwopalnych: chloru, tlenu, kwasów, zasad, rozpuszczalników, itd.
 • Gorących powierzchni lub punktów zapłonu
 • Kontaktów elektrycznych
Środowisko:
Miejsca składowania muszą mieć możliwość łatwego odzysku (pompowanie, absorpcja) w sytuacji przypadkowego wycieku, aby uniknąć zrzutu do środowiska naturalnego. Zalecane, a wręcz bywają obowiązkowe  wanny wychwytowe i ociekowe zależnie od obowiązujących przepisów.
Aby uzyskać dostęp do kart charakterystyki produktu należy kliknąć w poniższy link:
 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia przy stosowaniu środków smarnych. W tym celu prosimy o kontakt: tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.