Produkty

  • Aceton kosmetyczny
  • Aceton techniczny
  • Adhezyjny smar kompleksowy o właściwościach EP, odporny na działanie wody
  • Alkohol dwuacetonowy
  • Alkohol etylowy skażony
  • Alkohol izopropylowy IPA
  • Alkohol techniczny
  • Bezbarwna pasta adhezyjna zawierająca stałe środki smarne
  • Bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem
  • Bezcynkowy olej hydrauliczny

Zobacz wszystkie produkty

Oferta branżowa