Katalog A-Z

 • Aceton (Dimetyloketon, Propan-2-on, Dwumetyloketon)
 • Adhezyjny smar kompleksowy o właściwościach EP, odporny na działanie wody
 • Alkohol dwuacetonowy (DAA, Diacetone alcohol)
 • Alkohol izopropylowy (IPA, Propan-2-ol, Izopropanol, 2-hydroksypropan)
 • Bezbarwna pasta adhezyjna zawierająca stałe środki smarne
 • Bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem
 • Bezcynkowy olej hydrauliczny
 • Bezpopiołowy olej mineralny z detergentem do silników gazowych
 • Bezpopiołowy olej obiegowy
 • Bezpopiołowy, mineralny olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości
 • Bezwonny płyn zmywacz do myjek warsztatowych
 • Biała pasta smarna z właściwościami przeciw-korozyjnymi
 • Biały smar przeznaczony do kontaktu z żywnością opracowany dla przetwórstwa spożywczego i rozlewni
 • Biały, wysokociśnieniowy montażowy środek smarny najwyższej czystości
 • Biodegradowalna emulsja do chłodzenia nożyc noży szklarskich
 • Biodegradowalna, trudnopalna ciecz hydrauliczna
 • Biodegradowalny olej hydrauliczny do kontaktu z żywnością
 • Biodegradowalny olej do uwalniania z form wyrobów z wypalanej gliny
 • Biodegradowalny olej hydrauliczny
 • Biodegradowalny olej hydrauliczny na bazie oleju roślinnego
 • Biodegradowalny syntetyczny olej hydrauliczny
 • Ciecz do obróbki elektroiskrowej
 • Ciecz do wyjmowania elastomerów z form
 • Ciecz hydrauliczna biodegradowalna o wysokiej termostabilności
 • Ciecz odparowująca wysokiej jakości
 • Ciecz rozpuszczająca cukier w przemyśle spożywczym
 • Ciecz syntetyczna do ciągnienia metali nieżelaznych
 • Czysty, nieinhibitowany, elektroizolacyjny olej mineralny
 • Dodatki do olejów - AO (antyutleniacze), AW (przeciwzatarciowe), EP (ekstremalnych obciążeń), CI (inhibitory korozji)
 • Dodatki do olejów - Odpieniacze, Stabilizatory lepkości (VII), Depresatory (PPD)
 • Dwumetylosulfotlenek DMSO (Metylosulfotlenek, Metylosulfinylometan)
 • Dwusiarczek molibdenu (MoS2)
 • Emulgująca z wodą biodegradowalna ciecz do uwalniania betonu z form
 • Emulgujący olej do tłoczenia
 • Emulsja do smarowania obrączek przędzalniczych i biegaczy w przędzarkach
 • Emulsja na bazie olejów syntetycznych i mineralnych do smarowania maszyn dziewiarskich
 • Emulsja oleju roślinnego klasy spożywczej do przemysłu spożywczego
 • Gliceryna (Glicerol, Propanotriol)
 • Glikol dietylenowy (DEG, Glikol dwuetylenowy, Dwuglikol; 2,2'-oksydietanol)
 • Glikol etylenowy (1,2 – etanodiol)
 • Glikol monoetylenowy (MEG, Etano-1,2-diol)
 • Glikol propylenowy (1,2-Propanodiol)
 • Grafit oraz roztwory grafitu
 • Grafitowany smar EP w sprayu do przekładni zębatych
 • Hartowniczy płyn syntetyczny, rozpuszczalny w wodzie, spowalniający hartowanie
 • Hydrokrakowane oleje mineralne do śrubowych sprężarek powietrza
 • Inhibitowany olej do łożysk
 • Izoparafiny (Izoalkany, Alkany, Izo-)
 • Koncentrat cieczy hydraulicznej emulgującej z wodą
 • Koncentrat dodatków przyspieszających hartowanie gorące i pół-gorące
 • Koncentrat dodatków przyśpieszających hartowanie na zimno
 • Koncentrat dodatku do olejów walcowniczych do aluminium
 • Koncentrat dodatku poprawiającego zmywalność olejów do hartowania na gorąco i zimno
 • Ksylen (Dimetylobenzen, Metylotoluen, Ksylol)
 • Metyloetyloketon (MEK, Keton metylowo-etylowy, Butanon)
 • Mineralny nośnik ciepła z inhibitorami
 • Mineralny olej do przekładni ślimakowych
 • Mineralny olej naftenowy do sprężarek chłodniczych
 • Mineralny, bezpopiołowy olej obiegowy o właściwościach przeciwzużyciowych
 • Mleczan etylu (Etyl laktat naturalny FCC, Hydroksypropionian etylo-2, Mleczan etylowy)
 • Nisko plamiący olej hydrauliczny
 • Nośnik ciepła do incydentalnego kontaktu z żywnością
 • Nośnik ciepła do przemysłu spożywczego
 • Nośnik ciepła na bazie mineralnej z certyfikatem NSF 3H
 • Nośnik ciepła na bazie syntetycznej
 • Nośnik ciepła na inhibitowanej, mineralnej bazie olejowej o bardzo wysokiej lepkości
 • Odparowujący olej do tłoczenia
 • Olej bazowy do walcowania
 • Olej bezchlorowy do honowania i dogładzania
 • Olej biały, mineralny, klasy medycznej
 • Olej biodegradowalny do uwalniania betonu z form
 • Olej biodegradowalny do uwalniania cementu włóknistego z form
 • Olej do ciągnienia, zestawiony na bazie naturalnych, odpornych na utlenianie tłuszczy
 • Olej do dzielarek chleba, bułek i krajalnic
 • Olej do form budowlanych oraz zapraw tynkarskich
 • Olej do formowania metali
 • Olej do hartowania na zimno
 • Olej do hartowania przyśpieszonego, półgorącego
 • Olej do konserwacji broni białej i zabytkowej
 • Olej do konserwacji drewna
 • Olej do konserwacji konstrukcji stalowych podczas transportu szczególnie drogą morską
 • Olej do mocno przyśpieszonego hartowania na zimno
 • Olej do obrabiarek, który zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów
 • Olej do oczyszczania powietrza, przeznaczony do urządzeń pomocniczych walcowni aluminium
 • Olej do płukania układów maszyn
 • Olej do przekładni w kolejnictwie
 • Olej do przyśpieszonego hartowania na gorąco
 • Olej do przyśpieszonego hartowania na zimno
 • Olej do smarowania maszyn szwalniczych, okrągłych i płaskich maszyn dziewiarskich
 • Olej do smarowania obrączek przędzalniczych i biegaczy w przędzarkach.
 • Olej do smarowania prowadnic ślizgowych
 • Olej do świec liturgicznych
 • Olej do tłoczenia aluminium
 • Olej do tłoczenia i głębokiego ciągnienia opakowań aluminiowych do żywności
 • Olej do tłoczenia, odparowujący
 • Olej do turbin gazowych i parowych, wysokiej jakości, o długim okresie pracy
 • Olej do uwalniania betonu komórkowego z form
 • Olej do uwalniania betonu z form
 • Olej do uwalniania cementu włóknistego
 • Olej do uwalniania dachówek betonowych z form
 • Olej do uwalniania z form wyrobów z wypalanej gliny
 • Olej grzewczy, termiczny jako medium przenoszące ciepło
 • Olej hydrauliczny bezpopiołowe
 • Olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości, o wysokiej odporności na ścinanie
 • Olej hydrauliczny o właściwościach przeciwzużyciowych
 • Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości z dodatkami przeciwzużyciowymi, zawierający detergent
 • Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości, przeciwzużyciowy
 • Olej hydrauliczny z dodatkami myjącymi
 • Olej hydrauliczny zawierający detergent
 • Olej klasy spożywczej z certyfikatem NSF H1 bez MOSH-MOAH
 • Olej mało plamiący do smarowania zamkniętych przekładni zębatych
 • Olej mineralny do pomp próżniowych
 • Olej mineralny do sprężarek chłodniczych
 • Olej mineralny do sprężarek powietrza, rotacyjnych i tłokowych
 • Olej mineralny do turbin, parowych, gazowych z pojedynczym wałem i kombinowanym cyklem pracy
 • Olej mineralny do zamkniętych przekładni zębatych
 • Olej mineralny z detergentem, o niskiej zawartości popiołu (< 0,5 %), do silników z zapłonem iskrowym
 • Olej mineralny z detergentem, o średniej zawartości popiołu (< 1 %), do silników z zapłonem iskrowym i do silników z podwójnym systemem zasilania
 • Olej mineralny, hydrokrakowany z dodatkami, do sprężarek chłodniczych na amoniak (R 717)
 • Olej na bazie mineralnego oleju turbinowego do smarowania i uszczelniania turbosprężarek przy syntezie amoniaku
 • Olej nowej generacji, niskopopiołowy, specjalnie opracowany do wydłużonych okresów wymiany oraz ochrony silników pracujących na gazie ziemnym
 • Olej parafinowy dla przemysłu spożywczego, opakowaniowego i farmaceutycznego
 • Olej parafinowy do pomp głębinowych i zanurzeniowych
 • Olej parafinowy do pomp zatapialnych wody pitnej
 • Olej parafinowy o czystości farmaceutycznej (wysoka lepkość 60-70 cSt)
 • Olej parafinowy z atestem PZH
 • Olej parafinowy z certyfikatem NSF 3H
 • Olej półsyntetyczny, o średniej zawartości popiołu, przeznaczonym do silników z zapłonem iskrowym, zasilanych gazem, pracujących w trudnych warunkach lub wymagających przedłużonych przebiegów
 • Olej przekładniowy do przemysłu spożywczego
 • Olej przeznaczony do operacji szlifowania
 • Olej roślinny do dzielarek ciasta i krajalnic chleba
 • Olej silikonowy (Dimeticonum, Silol, Silolum, Oleum siliconi)
 • Olej smarowy i hydrauliczny do przemysłu spożywczego, przeciwzużyciowy
 • Olej stosowany przy produkcji tkanin do powlekania
 • Olej syntetyczny (PAO) do sprężarek chłodniczych na amoniak (R717)
 • Olej syntetyczny (PAO) do zamkniętych przekładni zębatych
 • Olej syntetyczny (PAO), odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością
 • Olej syntetyczny (poliglikol) do zamkniętych przekładni zębatych
 • Olej syntetyczny do przemysłu spożywczego, smarowy i hydrauliczny
 • Olej wazelinowy o czystości farmaceutycznej (niska lepkość 13-18 cSt)
 • Parafina ciekła (Paraffinum liquidum, Paraffin Oil)
 • Pasta montażowa i docierająca o ekstremalnie niskim współczynniku tarcia
 • Pasta smarna o dużej miękkości do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i długotrwałego smarowania
 • Pasta z miedzią do elementów narażonych na wysokie temperatury i ciśnienia oraz korozję
 • Pasta ze stałymi środkami smarnymi oraz z silikonowym nośnikiem oleju
 • Pełno syntetyczny, niskopopiołowy olej przeznaczony do silników z zapłonem iskrowym, zasilanych gazem, pracujących w bardzo trudnych warunkach lub wymagających bardzo długich przebiegów
 • Płyn do uwalniania elastomerów z form
 • Płyn glikol do instalacji solarnych i pomp ciepła
 • Polimerowe chłodziwo do hartowania objętościowego
 • Polimerowe chłodziwo do hartowania powierzchniowego
 • Polimerowe chłodziwo do przesycania stopów aluminium
 • Polimerowe chłodziwo hartownicze zastępujące oleje mineralne
 • Półsyntetyczny olej obiegowy
 • Półsyntetyczny olej do przemysłu spożywczego, o właściwościach przeciwzużyciowych do sprężarek i pomp próżniowych
 • Półsyntetyczny wielofunkcyjny, kompleksowy smar litowy EP, do wysokich temperatur
 • Preparat podkładowy do form
 • Preparat ułatwiający montaż, środek smarny o niskim współczynniku tarcia
 • Produkt na bazie oleju mineralnego zawierający grafit
 • Proszki metali (miedziany, aluminiowy)
 • Rozpuszczalnik organiczny, zarejestrowany jako produkt NSF H1 i K1
 • Smar adhezyjny zawierający PTFE – bez MOSH/MOAH
 • Smar bentonitowy z disiarczkiem molibdenu do wysokich temperatur
 • Smar do otwartych przekładni zębatych z certyfikatem H1
 • Smar do plastiku oraz kombinacji plastik/metal do średnio-szybkich prędkości oraz małych obciążeń
 • Smar do przekładni planetarnych i mechanizmów robotów
 • Smar do przemysłu spożywczego, zagęszczony kompleksowym mydłem glinowym
 • Smar kompleksowy sulfonianu wapnia, o właściwościach EP, do szerokiego zakresu temperatur, odporny na działanie wody
 • Smar kompleksowy sulfonianu wapnia, o właściwościach EP, wysokotemperaturowy i odporny na działanie wody z dodatkiem disiarczku molibdenu
 • Smar litowy EP odporny na wodę
 • Smar poliuretanowy do wysokich temperatur i dużych prędkości
 • Smar poliuretanowy do wysokich temperatur i dużych prędkości, do ekstremalnych nacisków
 • Smar silikonowy do o-ringów
 • Smar specjalny do systemów tlenowych
 • Smar specjalny do utrzymania aparatury oddechowej
 • Smar stały o konsystencji pasty
 • Smar syntetyczny ze związkami fluorowymi
 • Smar w aerozolu do przemysłu spożywczego, odporny na wodę
 • Smar z miedzią, chroniący przed zapiekaniem (zakleszczaniem się)
 • Smar z PTFE do systemów tlenowych jak wentylatory i respiratory w szpitalach.
 • Sorbent (Pochłaniacz, Substancja wchłaniająca)
 • Specjalna ciecz do głębokiego tłoczenia i ciągnienia aluminium
 • Środek  czasowej ochrony antykorozyjnej
 • Środek do powlekania powierzchni opakowań szklanych, nakładany na zimno
 • Środek do uwalniania z form i środek smarny
 • Środek do wyjmowania elastomerów z form
 • Środek do wyjmowania węży z form
 • Środek pomocniczy do pielęgnacji i konserwacji emulsji
 • Środek smarny do otwartych przekładni i lin
 • Środek zapobiegający przyklejaniu się betonu do mieszarek
 • Styren (Winylobenzen, Fenyloetylen)
 • Substancja do powlekania szkła
 • Surfaktanty (emulgatory, demulgatory)
 • Syntetyczny (PAO) olej obiegowy do wysokich temperatur
 • Syntetyczny detergent do mycia układów hydraulicznych
 • Syntetyczny nośnik ciepła, mieszanina izomerów dietylobenzenu
 • Syntetyczny nośnik ciepła, na bazie mieszaniny izomerów benzylo i dibenzylotoluenu
 • Syntetyczny olej poliestrowy do sprężarek chłodniczych z czynnikami chłodniczymi HFC
 • Syntetyczny olej alkilobenzenowy do sprężarek chłodniczych
 • Syntetyczny olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości
 • Syntetyczny olej obiegowy (poliglikol) do bardzo wysokich temperatur
 • Syntetyczny olej PAO do rotacyjnych sprężarek powietrza
 • Syntetyczny olej smarowy (Poliglikolowy) do incydentalnego kontaktu z żywnością
 • Syntetyczny smar EP do przemysłu spożywczego, zagęszczony kompleksowym sulfonianem wapnia
 • Syntetyczny smar kompleksowy sulfonianu wapnia, o właściwościach EP, niskotemperaturowy, odporny na działanie wody
 • Syntetyczny smar poliuretanowy do wysokich temperatur i dużych prędkości, do ekstremalnych nacisków
 • Toluen (Metylobenzen, Fenylometan)
 • Trudnopalna ciecz hydrauliczna
 • Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie estrów fosforanowych
 • Trudnopalny olej hydrauliczny
 • Turbinowy olej mineralny
 • Wazelina techniczna i farmaceutyczna
 • Wielofunkcyjny adhezyjny żel w aerozolu do przemysłu spożywczego
 • Wielofunkcyjny płyn chłodzący na bazie MPG do incydentalnego kontaktu z żywnością
 • Wielofunkcyjny smar EP, do incydentalnego kontaktu z żywnością
 • Wielofunkcyjny smar litowo/wapniowy
 • Wielofunkcyjny smar litowo/wapniowy EP
 • Wielofunkcyjny smar litowo/wapniowy EP z disiarczkiem molibdenu
 • Wielofunkcyjny smar litowo/wapniowy o właściwościach EP, biodegradowalny
 • Wielofunkcyjny, kompleksowy smar litowo/wapniowy EP, do wysokich temperatur
 • Wielofunkcyjny, kompleksowy smar litowy EP, do wysokich temperatur
 • Wielofunkcyjny, wysokiej jakości olej do obrabiarek
 • Wysokiej jakości olej mineralny do smarowania przekładni zamkniętych
 • Wysokiej jakości olej roślinny do dzielarek ciasta i krajalnic chleba
 • Wysokiej jakości olej roślinny do smarowania form
 • Wysokiej jakości smar syntetyczny EP na kompleksowym mydle litowym
 • Wysokiej jakości wielofunkcyjny, nie zawierające cynku, olej do obrabiarek
 • Wysoko lepki olej do trudnych operacji tłoczenia
 • Wysoko lepki półsyntetyczny olej do zamkniętych przekładni zębatych
 • Wysokotemperaturowa pasta smarna do połaczeń śrubowych, nie zawiera niklu i ołowiu
 • Wysokotemperaturowy smar bentonitowy
 • Wysokotemperaturowy smar silikonowy do elementów tocznych łożysk
 • Wzmocniony dodatkami EP smar dla przetwórstwa spozywczego i rozlewni z certyfikatem NSF H1