WACKER AK 5000

Kategorie

Obraz

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Oleje metylosilikonowe z grupy WACKER AK to liniowe, niereaktywne polidimetylosiloksany o różnych lepkościach. Ze względu na swoją strukturę chemiczną oleje z grupy WACKER AK posiadają wyjątkowy profil właściwości, który odróżnia go od materiałów organicznych, takich jak oleje mineralne.

ZASTOSOWANIE

 • środek uwalniający
 • środek smarny
 • płyn hydrauliczny
 • środek przeciwpieniący
 • środek hydrofobowy
 • płynny dielektryk do sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • olej przenoszący ciepło
 • dodatek do polerowania
 • dodatek do tworzyw sztucznych
 • dodatek do środków pomocniczych tekstyliów i włókien

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd

bezbarwny, klarowny

Gęstość w 25°C (g/m³),

0,820 - 0,990

Lepkość w 25°C (mm²/s)

10 - 20000

Współczynnik załamania światła w 25ºC

około 1,403

Napięcie powierzchniowe [N/m]

około 0,021

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE

 • Z powodu wiele różnych zastosowań, nie można podać ogólnych informacji dotyczących przetwarzania. Parametry będą się różnić w zależności od aplikacji.
 • Dostępny w różnych lepkościach, mieszają się ze sobą w dowolnych proporcjach. Dzięki temu lepkość standardowego produktu można dostosować do indywidualnych potrzeb.
 • WACKER AK jest cieczą niepolarną i nie miesza się z rozpuszczalnikami polarnymi, takimi jak woda lub krótkołańcuchowe alkohole.
 • W alifatycznych i aromatycznych węglowodorach, chlorowęglowodorach, eterach, estrach, ketonach i wyższych alkoholach oleje metylosilikonowe rozpuszczają się w dowolnej proporcji.
 • Przed pierwszym użyciem produktu z rozpuszczalnikami wskazane jest wykonanie testu w skali laboratoryjnej.
 • W przypadku stosowania rozpuszczalników należy pamiętać o przeczytaniu odpowiednich informacji o zagrożeniach.
 • posiada certyfikat NSF

OPAKOWANIA

5kg, 30kg, 200kg, 850kg

NUMER CAS

63148-62-9

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat danego produktu. W tym celu prosimy o kontakt tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli są Państwo zainteresowany szerszymi informacjami i ofertą - to nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Udzielamy porad technicznych na temat produktów. Zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Tak. Wyrażam zgodę, na umieszczenie moich danych osobowych w bazie firmy GORNER Sp. z o.o. Dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem oferty, będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wysłane zapytanie. Oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy(a) faktu, że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.