Filtracja i oczyszczanie olejów i płynów w urządzeniach przemysłowych

Technologia filtracji pozwala wydłużyć żywotność oleju lub glikolu nawet pięciokrotnie. Na skutek oddziaływania m.in. temperatury, tlenu, cząstek katalitycznych metali: żelaza i miedzi oraz wody, w oleju dochodzi do reakcji chemicznych w tym do utleniania. Filtracja pozwala pozbyć się z oleju cząsteczek stałych w tym metali – katalizatorów utleniania. Dzięki temu można olej powtórnie zastosować.

W wyniku mikrofiltracji olejów różnego typu takich jak: oleje hydrauliczne, przekładniowe, turbinowe, maszynowe, transformatorowe oraz chłodziwa (obejmujące oleje obróbcze, emulsje olejowe itp., w klasach lepkości od 15 do 150 według standardów ISO), zmniejsza się ilość wytwarzanych odpadów, co wywiera korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Filtrowanie wykonuje się przy użyciu agregatu filtrującego wyposażonego w specjalne filtry pochłaniające wodę i zanieczyszczenia stałe powyżej 1 mikrona. Unika się w ten sposób awarii spowodowanych obecnością w oleju wody i zanieczyszczeń stałych co stanowi przyczynę 90% awarii.

Agregat filtracyjny jest przeznaczony do bocznikowego filtrowania olejów przemysłowych, do napełniania zbiorników oraz do przepłukiwania instalacji hydraulicznych. Istotnym wyposażeniem jest miernik zanieczyszczeń i wilgotności oleju określającym klasę czystości oleju wg ISO 4406. Wewnętrzna pompa tłoczy olej przez zgrubny filtr, a następnie przez filtr dokładny, eliminując zanieczyszczenia o wielkości 1μm. Zawór obejściowy umożliwia przepompowywanie z pominięciem filtra dokładnego. Umożliwia to wypompowanie starego oleju, ale też pozwala zmierzyć czystość oleju przed i po filtracji.

Liczba procesów filtracji:

 • zwykłe oleje mineralne - do 2 razy

 • oleje syntetyczne - do 5 razy.

Zakres stosowania:

 • wszystkie oleje hydrauliczne, przekładniowe, turbinowe, maszynowe, itp. w klasach lepkości wg ISO od 15 do 150.

 • płyny: glikole, oleje roślinne, ciecze specjalne, roztwory, itp.

 • oleje, w których wydzieliła się sadza, czyli uległy procesowi koksowania - nie poddajemy filtracji.

Korzyści z zastosowania:

 • wysoka klasa czystości

 • zredukowany czas konserwacji układu, nakładów finansowych oraz ilości zużytych płynów.

 • wydłużenie okresu między wymianami

 • usunięcie 99,95% wody

 • proces mikrofiltracji odbywa się na pracującej maszynie, brak przestojów

 • większy stopień czystości, niż w przypadku niektórych nowych olejów

Przebieg procesu mikrofiltracji:

 • Dojazd do klienta z wyposażeniem i maszynami.

 • Badanie klasy czystości oleju, zawartości wody i zanieczyszczeń stałych w maszynie, zbiorniku

 • Cały proces filtracji oleju lub płynu trwa dotąd, aż olej lub płyn osiągnie parametry klas czystości charakterystyczne dla nowej cieczy. Cała operacja odbywa się na pracującym urządzeniu bez przestoju produkcji, gdzie agregat bez skomplikowanej ingerencji jest podłączany do obiegu oleju lub zbiornika w urządzeniu, którego olej chcemy oczyścić. Dzięki powolnej filtracji przez filtry przechodzi od 2 do 3 litrów na minutę, co pozwala na oczyszczenie oleju z wszelkich cząstek stałych, nawet tych najmniejszych o wielkości 1 μm. Nasze filtry regenerują olej i jednocześnie usuwają z oleju aż 99,95% wody.

 • Zakończenie filtracji badaniem oleju w akredytowanym laboratorium.

Podsumowując dobry system filtracji pozwala cieszyć się długoletnią pracą maszyny i bezawaryjnością układu olejowego oraz chłodzącego.

W przypadku zapytań dotyczących filtracji i oczyszczania olejów lub płynów w urządzeniach przemysłowych prosimy o kontakt tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.