Serwis techniczny na zasadzie outsourcingu

Nasza oferta kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego dla zakładów przemysłowych jest pełnym pakietem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu smarowniczego

 • zarządzanie gospodarką smarowniczą przedsiębiorstwa;

 • wymiana oraz uzupełnianie olejów i smarów w maszynach i urządzeniach;

 • dobór zamienników i unifikacja środków smarnych;

 • wykonywanie laboratoryjnych analiz oleju;

 • pielęgnacja olejów (filtracja, odwadnianie);

 • badanie czystości oleju zgodnie z normą ISO 4406 (mikroskopowo lub przy pomocy automatycznych liczników cząstek) na miejscu u klienta jak i w akredytowanym laboratorium.

 • określanie procentowej zawartości wody w układzie olejowym.

 • serwis remontowy układów olejowych, instalacji smarowniczych i systemów filtracyjnych;

Usługi diagnostyczne i wsparcie utrzymania ruchu zakładów

 • doradztwo i konsulting w zakresie smarowania i utrzymania ruchu;

 • diagnostyka olejowa - nadzór eksploatacyjny maszyn i urządzeń, analizy olejowe;

 • pomiary termowizyjne;

 • pomiary drgań maszyn wirujących;

 • wideoendoskopia instalacji;

 • pomiary przepływów cieczy;

 • audyty olejowo - smarownicze, opracowywanie systemów zarządzania gospodarką smarowniczą;

 • projektowanie systemów ochrony i pielęgnacji olejów;

 • projektowanie systemów smarowania i dobór środków smarnych;

 • projektowanie i wdrażanie programów komputerowych do zarządzania smarowaniem i eksploatacją parku maszynowego;

 • szkolenia w zakresu inżynierii smarowania.

Dostawy środków smarnych, materiałów pomocniczych i urządzeń:

 • oleje i smary, glikole, płyny specjalne, środki ochronne i konserwacyjne, sorbenty i środki do neutralizacji skażeń petrochemicznych;

 • urządzenia i systemy do smarowania mgłą olejową, urządzenia do odwadniania i odgazowywania olejów;

 • agregaty filtracyjne i materiały filtracyjne, pompy, aparatura do badania zawartości wody, aparatura do badania czystości olejów;

 • opakowania oraz urządzenia do magazynowania i dystrybucji olejów.

Korzyści:

 • koncentracja na własnej podstawowej działalności, obniżenie kosztów pośrednich,

 • przełożenie odpowiedzialności za realizację usług smarowniczych na jednego wykonawcę,

 • poprawa jakości i terminowości wykonywanych prac smarowniczych,

 • dostęp do nowych technologii w zakresie utrzymania ruchu,

 • wdrożenie informatycznych systemów do monitorowania i zarządzania gospodarką smarowniczą,

 • oszczędności wynikające z eliminacji zbędnych wymian środków smarnych,

 • pełna kontrola nad kosztami gospodarki smarowniczej.

Zasięg działania:

Realizujemy usługi dla naszych klientów na terenie całego kraju, zarówno w ramach indywidualnych zleceń, jak również w ramach długoterminowych umów serwisowych.

W przypadku zapytań dotyczących serwisu technicznego na zasadzie outsourcingu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.