Konkurencyjność, bezpieczeństwo instalacji, zdrowie ludzi i respekt dla środowiska to główne wyzwania dla każdego przemysłu.

Środki smarne odgrywają dużą rolę w każdym z tych obszarów: właściwe stosowanie przekłada się na eksploatację i czas pracy narządzi produkcyjnych, bezpieczeństwo towarów, zdrowie jego użytkowników i ochronę środowiska. Z tego powodu firma GORNER oferuje szkolenia dla użytkowników jego środków smarnych, dostosowane do specyfiki każdego sektora przemysłowego.

Tematy: stosowanie przemysłowych środków smarnych, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

  • Kontrola i identyfikacja oznacza lepsze smarowanie.
  • Wiedza i zrozumienie oznacza redukowanie ryzyka.
  • Wykorzystanie i dostosowanie oznacza ograniczenie zagrożenia dla środowiska.

W przypadku zapytań dotyczących szkoleń oraz wsparcia technicznego dla zakładów przemysłowych prosimy o kontakt tel.(+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Poznaj nasze usługi