Konkurencyjność, bezpieczeństwo instalacji, zdrowie ludzi i respekt dla środowiska to główne wyzwania dla każdego przemysłu.

Środki smarne odgrywają dużą rolę w każdym z tych obszarów: właściwe stosowanie przekłada się na eksploatację i czas pracy narządzi produkcyjnych, bezpieczeństwo towarów, zdrowie jego użytkowników i ochronę środowiska. Z tego powodu firma GORNER oferuje szkolenia dla użytkowników jego środków smarnych, dostosowane do specyfiki każdego sektora przemysłowego.
Tematy: stosowanie przemysłowych środków smarnych, bezpieczeństwo i ochrona środowiska
W przypadku zapytań dotyczących szkoleń oraz wsparcia technicznego dla zakładów przemysłowych prosimy o kontakt tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Poznaj nasze usługi