Główne czynniki wpływające na dobór środków smarnych.

Dobierając środek smarny, zawsze należy kierować się zaleceniami producenta zawartymi w karcie smarowniczej, księdze obsługi czy dołączonych do urządzenia materiałach eksploatacyjnych. Pewną pomocą może być poniższa tabela doboru środka smarnego. Gdy nie znamy warunków pracy aplikacji, warto porozmawiać z inżynierem utrzymania ruchu. To on określi dla nas najważniejsze czynniki wpływające na dobór środka smarnego.

 

Czynniki, warunki
Wpływ, znaczenie, wymagania
1.Wymagania podstawowe
Lepkość olejów i penetracja smarów plastycznych. Inne właściwości mogą być pożądane, zależnie od warunków pracy węzła (p. niżej)
2. Cechy   konstrukcyjne:   luzy i tolerancje
Im większe luzy i tolerancje, tym większa lepkość
3.Warunki ruchu:
— prędkość
Im większe prędkości, tym mniejsza lepkość
— obciążenie
Im większe obciążenie, tym większa lepkość
— temperatura
Lepkość zmniejsza się z podwyższeniem temperatury
— ciśnienie
Lepkość zwiększa się z podwyższeniem ciśnienia, jednak wyraźnie dopiero powyżej 60 MPa
— tarcie mieszane
Dodatki zwiększające smarność (EP, smary stałe)
4. Otoczenie:
— temperatura
W niskich temperaturach płynność ze względu na rozruch. W wyso­kich temperaturach lepkość środka smarnego musi zapewnić od­powiedni wypór filmu smarowego. Wysokie temperatury sprzyjają utlenianiu; odporność środka smarnego na utlenianie ma wtedy istotne znaczenie
— atmosfera 
W wilgotnej atmosferze wymagane są przeciwrdzewne właściwości środka smarnego. W otoczeniu kwaśnych par istotne są anty­korozyjne właściwości środka smarnego
— niebezpieczeństwo pożaru
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zapłonu środka smarnego mogące­go wywołać pożar lub wybuch, konieczne jest stosowanie niepalnych środków smarnych (np. olejów silikonowych) lub też środków smarnych o wysokiej temperaturze zapłonu
— promieniowanie
W urządzeniach narażonych na promieniowanie należy stosować odporne na nie środki smarne
5.  Zanieczyszczenia
Stałe zanieczyszczenia, takie jak piasek, opiłki metali itp., przy­spieszają utlenianie środków smarnych. Wymagana jest wtedy dobra odporność tych środków na utlenianie. Jeżeli może wystąpić zanieczyszczenie wodą, należy stosować środki smarne odporne na emulgowanie. Jeśli trzeba stosować środki smarne z dodatkami, konieczne jest sprawdzenie ich na działanie wody. W wypadku zanieczyszczeń powstających w procesie roboczym (np. w cylindrach silników spalinowych) konieczne są dodatki myjąco-rozpraszające
6. Właściwości fizjologiczne
Mogą być istotne wtedy, gdy środek smarny może zetknąć się z żywnością, a także wtedy, gdy istnieje możliwość częstego styku bezpośredniego człowieka z tym środkiem
7. Inne wymagania
Środek smarny powinien być odpowiednio płynny w określonych warunkach. Nie powinien ulegać rozdzieleniu (np. dodatków uszla­chetniających) lub przerywaniu (np. smary plastyczne)

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych w zakresie doboru środków smarowych dla zakładów przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Wróć do aktualności