Magazynowanie i postępowanie z olejami i smarami

Większość produktów, w tym oleje smarowe i smary podlegają starzeniu w czasie. Dobra praktyka magazynowania polega na zapewnieniu niezbędnej rotacji produktów tak, aby środek smarny został zużyty przed utrata właściwości eksploatacyjnych.

 

Zasadniczy wpływ na czas przydatności środka smarnego mają warunki magazynowania:
  • Temperatura: powinna być nie wyższa niż +45°C i nie niższa niż -20°C. Ciepło powoduje utlenianie produktu, zimno wytrącanie wosków. Idealna temperatura magazynowania to: 0 do +25 °C.
  • Światło: obecność światła słonecznego może zmienić barwę produktu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym produkt przed działaniem światła.
  • Woda: reaguje ona z dodatkami, może powodować namnażanie się mikroorganizmów, dlatego najlepiej przechowywać w miejscu suchym, wewnątrz.
  • Zanieczyszczenia: beczki, wiadra, kanistry należy przechowywać w miejscach nie zakurzonych, szczególnie należy uważać na opakowania otwarte.
 
Sugestie dotyczące przechowywania wewnątrz
  • Temperatura magazynu powinna być umiarkowana. Miejsce magazynowania powinno być oddalone od miejsc gdzie istnieją zanieczyszczenia powietrza, takie jak pył węglowy, cement, sadza itp. Magazyn powinien być sprzątany regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Również urządzenia wydawcze powinny być myte.
  • Podstawowym zagrożeniem przy magazynowaniu jest pomylenie produktów lub zanieczyszczenie innym produktem przy otwartych opakowaniach. Dlatego tak ważny jest porządek. Urządzenia wydawcze powinny być oznakowane w sposób odpowiadający danemu opakowaniu. W jednym pomieszczeniu nie wolno przechowywać olejów schnących takich jak olej lniany z olejami smarowymi.
  • Nie wolno stosować tego samego urządzenia wydawczego do olejów z detergentami (silnikowe) i olejów turbinowych lub hydraulicznych. Śladowe zanieczyszczenie olejów przemysłowych o niewielkiej ilości dodatków olejem silnikowym z detergentem może prowadzić do pogorszenia jakości olejów przemysłowych tj. pienienia, blokowania filtra i powstawania emulsji.
  • Nie wolno stosować tych samych urządzeń wydawczych do olejów zawierających dodatki cynkowe i do olejów bezcynkowych. Ma to szczególne znaczenie, jeśli w maszynie znajdują się elementy zawierające srebro, bowiem dodatki cynkowe atakują elementy ze srebrem.
  • Nie stosować opakowań z powłokami galwanicznymi. Wiele współczesnych olejów przemysłowych zawiera dodatki, które mogą reagować z cynkiem z powłoki galwanicznej tworząc mydła metaliczne, które mogą zatkać miejsca o małych przekrojach.
 
Magazynowanie na zewnątrz
Generalnie magazynowanie na zewnątrz nie powinno mieć miejsca. Powtarzające się narażenie na kontakt z wodą i duże zmiany temperatur zwiększają ryzyko zanieczyszczenia albo nawet degradacji oleju.

 

Tabela 1
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Woda zanieczyszcza produkt w zbiorniku
Woda dostaje się przez wlot lub właz.
 
 
 
 
Woda kondensuje na wewnętrznych ściankach zbiornika i kapie do produktu
Zainstalować kolanko na wlot tak, aby otwór był skierowany do dołu.
 
Zainstalować uszczelnienie wokół włazu
Wdrożyć procedury regularnych pomiarów i spuszczania wody z dna zbiornika
Woda przedostaje się do produktu w opakowaniu
Woda przedostaje się do opakowania przez zamknięcia
Przykryć opakowania, które muszą być magazynowane na zewnątrz.
Upewnić się, że wszystkie uszczelnienia są nieuszkodzone a wszystkie zamknięcia szczelne.
Magazynować beczki na boku z zamknięciami na godzinę 9 i 3.
lub włożyć bloczek pod jedną stronę opakowania tak aby woda nie zbierała się wokół zamknięcia.
Etykiety na opakowaniu nie można odczytać
Tusz rozpuszcza się po wielokrotnym kontakcie z deszczem i śniegiem.
Przykryć opakowania, które muszą być magazynowane na zewnątrz.
Na etykiety narażone na wilgoć nałożyć przezroczystą taśmę.
 

 

Okres magazynowania
Okres magazynowania produktu to maksymalny czas od zapakowania produktu do jego użycia. Większość produktów smarnych nadaje się do stosowania po zakończeniu zalecanego okresu magazynowania o ile są składowane zgodnie z podanymi zaleceniami. Jeśli produkt jest składowany na zewnątrz, jego czas składowania może ulec skróceniu.
Niektóre produkty są mniej stabilne niż inne ze względu na naturę składników użytych do blendowania. Okres składowania tych produktów jest z zamierzenia krótszy. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na okres składowania produktu.

 

Tabela 2. Okres magazynowania środków smarnych
Produkt
Typowy czas magazynowania
Wyjątki
Oleje samochodowe
5 lat
 
Oleje przemysłowe
10 lat
Chłodnicze – 2 lata
Obróbka metali – 5 lat
Oleje natłuszczane- 5lat
Smary
15 lat
Niektóre 5 lub 7
Oleje lotnicze
5 lat
Tłokowe – 3 lata
Oleje bazowe
10 lat
 
Produkty specjalne:
Płyny chłodnicze, rozpuszczalniki, płyny do wycieraczek
2 lata
 
 
 

 

Tabela 3. Czynniki, które mają wpływ na czas magazynowania świeżych produktów
Czynnik
Wydłużenie czasu magazynowania
Skrócenie czasu magazynowania
Olej bazowy
Wysoko rafinowane oleje mineralne, węglowodory syntetyczne i obojętne syntetyki typu silikonów
Niskiej jakości oleje mineralne i estry nieorganiczne
Dodatki
Dodatki R&O
Zagęszczacz
Nie
Tak
Temperatura magazynowania
Niska
Wysoka
Opakowanie
Plastikowe lub powlekane
Metalowe beczki, szczególnie źle składowane
Wilgoć
Niska
Wysoka
Mieszanie
Niewielkie
Duże
Magazynowanie na zewnątrz
Nie
Tak
 

 

Wzrost temperatury składowania o 10 °C podwaja szybkość utleniania, a więc skraca czas przydatności oleju o połowę. 

 

 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych w zakresie doboru środków smarowych dla zakładów przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl
Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.
 

 

Wróć do aktualności