Przełom w odnawialnych źródłach energii: Jak biomasa i technologia ORC odmieniają polskie kotłownie

Regulacje dotyczące ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery są ściśle powiązane z polityką Unii Europejskiej promującą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach tej polityki, produkcja energii z OZE jest wspierana przez system zielonych certyfikatów, które mają określoną wartość na rynku.

Jedną z atrakcyjnych alternatyw dla typowych dla Polski kotłowni węglowych, które zasilają mniejsze jednostki miejskie, osiedla podmiejskie czy zakłady przemysłowe o mocy cieplnej na poziomie kilku do kilkunastu megawatów, jest kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej z użyciem biomasy.

Technologia ORC (Organic Rankine Cycle), choć znana od dziesięcioleci, znalazła komercyjne zastosowanie dopiero w ostatnich latach. Oparta jest na zasilaniu turbozespołu w zamkniętym cyklu, gdzie, w przeciwieństwie do typowego cyklu parowego w elektrowniach, używa się najczęściej par oleju silikonowego jako medium energetyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Oleje silikonowe jako środki do zastosowań specjalnych

Parowanie oleju silikonowego odbywa się w temperaturach powyżej 300°C, co wymaga zastosowania bardzo wysokich temperatur, na przykład przez użycie oleju termalnego. Odpowiednie parametry w cyklu oleju termalnego można osiągnąć, na przykład, dzięki kotłom na biomasę lub systemom rekuperacji ciepła odpadowego. Pary oleju silikonowego napędzają turbinę o znacznie prostszej konstrukcji niż turbina parowa, będąc przy tym medium konserwującym, które nie powoduje erozji ani zagrożeń mechanicznych dla turbiny.

Po pracy, pary oleju są chłodzone, na przykład w obiegu centralnego ogrzewania, co prowadzi do ich skraplania. Następnie, olej jest ponownie pompowany do parownika. Taki system charakteryzuje się wysoką niezawodnością, z czasem pracy między przeglądami wynoszącym około 50 tysięcy godzin, a przeglądy serwisowe zajmują jedynie kilka godzin rocznie.

System jest szczelny i zamknięty, co różni go od cyklu parowego w elektrowniach. Efektywność energetyczna takiego sposobu produkcji energii elektrycznej wynosi między 17% a 24%, zależnie od parametrów chłodzenia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Silikonowe rozwiązania w sektorze przemysłowym: Właściwości i praktyczne zastosowania olejów silikonowych

Zaletą jest także fakt, że wysoka efektywność utrzymuje się w szerokim zakresie zmian mocy (od 20 do 100% mocy nominalnej), co sprawia, że system jest efektywny nie tylko zimą, ale i latem, kiedy zapotrzebowanie na ciepło komunalne jest ograniczone.

Potencjalnymi odbiorcami są mniejsze miasta i osiedla, które już posiadają lub planują rozbudowę sieci centralnego ogrzewania. Wymiana starej kotłowni węglowej na siłownię na biomasę z systemem ORC jest idealnym rozwiązaniem, które, oprócz dostarczania ciepła, generuje dochody z produkcji energii elektrycznej i zastępuje węgiel, redukując związane z nim emisje do atmosfery.

Inwestycje w blok ORC wymagają około 1,2 mln euro na megawat mocy elektrycznej, z dodatkowymi kosztami na pozostałą infrastrukturę mogącymi stanowić dwu- lub trzykrotność wartości samego bloku. Całkowite nakłady inwestycyjne na megawat mocy elektrycznej wynoszą od 3,5 do 5,5 mln euro, z okresem zwrotu w ciągu 5–8 lat, który może się skrócić dzięki dotacjom na projekty proekologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Oleje i płyny silikonowe - podział, właściwości i zastosowania

W miarę rosnącej świadomości na temat zmian klimatycznych i konieczności redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, technologie takie jak kogeneracja energii z wykorzystaniem biomasy i systemów ORC stają się nie tylko atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia, ale także kluczowe dla przyszłości energetyki. W Polsce, gdzie tradycyjne kotłownie węglowe nadal dominują w krajobrazie energetycznym, przejście na zrównoważone źródła energii jest nie tylko odpowiedzią na unijne dyrektywy, ale także na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na czystą i bezpieczną energię.

Inwestycje w technologie takie jak bloki ORC, pomimo początkowo wyższych kosztów, oferują długoterminowe korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnych gospodarek. Przekształcenie starych kotłowni węglowych w nowoczesne siłownie na biomasę nie tylko znacząco redukuje emisję szkodliwych gazów, ale także tworzy nowe miejsca pracy i stymuluje rozwój technologii proekologicznych.

Zmierzając ku przyszłości, kluczowe będzie dalsze wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii, takich jak ORC. Poprzez odpowiednie finansowanie, regulacje i edukację, Polska może stać się liderem w produkcji czystej energii, odchodząc od zależności od paliw kopalnych na rzecz zrównoważonego i zielonego rozwoju. Ta przemiana nie tylko odpowiada na wyzwania ekologiczne naszych czasów, ale także otwiera drzwi do nowej ery energetycznej, w której harmonia między postępem technologicznym a ochroną środowiska stanowi podstawę trwałego rozwoju.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania olejów silikonowych dla technologii ORC. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności