Rodzaje i zakres badań olejów smarowych

Każdy środek smarowy ulega starzeniu, głównie w wyniku utleniania. Czynnikami sprzyjającymi temu procesowi są: temperatura, obecność wody i metalicznych katalizatorów, czyli metali pochodzących ze zużycia. W konsekwencji dochodzi do powstawania szlamów, nagarów i laków. Z tego względu zalecany jest monitoring oleju.

Najczęściej monitorowaniu podlegają oleje pracujące w układach hydraulicznych (np. prasy hydrauliczne, wtryskarki, ciężkie maszyny budowlane), turbinowych (układy smarowania łożysk, układy pomocnicze i regulacyjne), wysokoobciążonych przekładni przemysłowych, wanien hartowniczych, systemów grzewczych, a także silników spalinowych pojazdów.

W zależności od rodzaju oleju, jego warunków pracy oraz częstotliwości kontroli ustalane są odpowiednie parametry fizykochemiczne podlegające badaniom. W przypadku olejów hydraulicznych najważniejszymi z nich są: lepkość kinematyczna, zawartość wody, liczba kwasowa i zasadowa, zawartość pierwiastków zużyciowych oraz klasa czystości.

Poniższa tabela przedstawia rodzaj badanych olejów smarowych:

Rodzaj oleju i badania

Zakres badań

Podstawowe

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

Badanie klasy czystości

 • Licznik cząstek

 • Woda, ppm

Badanie wydzielania i trwałości piany

 • Badanie zdolności do wydzielania i trwałości piany

Nośniki ciepła

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

 • Temp. zapłonu, tygiel otwarty

 • Pozostałość po koksowaniu

Oleje transformatorowe

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

 • Wytrzymałość dielektryczna

Oleje sprężarkowe

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

 • Pienienie

Oleje turbinowe

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

 • Zawartość antyutleniaczy

Oleje hartownicze

 • Wygląd,

 • Woda %

 • Pierwiastki z dodatków

 • Pierwiastki pochodzące ze zużycia i zanieczyszczeń

 • Liczba kwasowa

 • Osady

 • Lepkość w 40°C

 • Temp. zapłonu, tygiel otwarty

 • Krzywe chłodzenia

Niepalne ciecze hydrauliczne klasy HFC

 • Wygląd

 • Woda, ppm

 • Kalkulacja dolewek

 • Lepkość w 40°C

 • Gęstość w 15°C

 • Pierwiastki w części dolnej

 • ph

Emulsje obróbcze

 • Wygląd

 • Rezerwa alkaliczna

 • Obecność bakterii i grzybów

 • Drożdże

 • Zanieczyszczenie olejem obcym %

 • ph

W przypadku zapytań dotyczących badań i analizy chemicznej prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: laboratorium@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności