Środki smarne dla przemysłu spożywczego bez MOSH i MOAH

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zidentyfikował dwa rodzaje olejów mineralnych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności:

MOSH – Oleje Mineralne będące mieszaniną Węglowodorów Nasyconych  

MOAH – Oleje Mineralne składające się z Węglowodorów Aromatycznych


Naukowe badania wykazały, że opakowania do żywności wykonane z recyklingowanej makulatury, kartonów i tektury są częściowo zanieczyszczone resztkami oleju mineralnego. Problemem są resztki zawarte w opakowaniach odgazowują już w temperaturach pokojowych i w ten sposób przenikają do zapakowanej żywności.

Głównym podejrzanym są długołańcuchowe i aromatyczne węglowodory zawarte w olejach mineralnych, w skrócie MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon) lub MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon). Substancje te mogą być bardzo łatwo wchłaniane z zanieczyszczonej żywności, a dodatkowo istnieje podejrzenie, że mogą prowadzić do uszczerbków na zdrowiu. Z powodu braku kompleksowych metod badawczych ustawodawca nie określił jednak do dzisiaj jednolitych metod analizy w odniesieniu do substancji MOSH/MOAH oraz ich wartości granicznych w żywności.

Akceptując powyższe fakty, firma GORNER wprowadza do oferty środki smarne, przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, które nie zawierają szkodliwych substancji. W ramach naszej nowej oferty środki smarne przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym mają być zastąpione wersjami, które nie zawierają substancji MOSH/MOAH, o ile już nie są dostępne w tej wersji. W ten sposób nasza firma podejmuje stosowne działania jeszcze przed określeniem odpowiednich regulacji przez ustawodawcę.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania środków smarnych bez MOSH/MOAH. W tym celu prosimy o kontakt: tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

 

Wróć do aktualności